Kohustustest vabastamise menetlus

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 4
Liitunud: 22 Sept 2015, 23:57

Kohustustest vabastamise menetlus

17 Okt 2017, 13:24

Tere!

Kohus kuulutas mulle välja pankroti ja hetkel on pankrotihalduri kontroll pangakontol ja pangas määratud kuulimiit 627 eur ja ilmselt kuni aasta jooksul pankrotimenetlus raugeb ja algab kohustustest vabastamise menetlus kuna see avaldus oli mul ka kohtule esitatud. Ilmselt määratakse mind ennast usaldusisikukuks. Olen lugenud ametlikest teadaannetest teiste inimeste kohta ja on kirjutatud kohtumääruses: kandma 25% oma kõikidest tuludest üle usaldusisiku tegevuseks ettenähtud pangakontole, mida see tähendab, kas see tulu mis üle limiidi läheb alampalk pluss 1/3 kuna mul on üks alaealine laps või kogu minu toetustest ja sissetulekutest kokku kuna käin ka miinimumpalgaga tööl. Kui pean hakkama limiiti järgima iga kuu, mida limiidi sisse mul tuleb arvestada:

sotsiaalkindlustusametist:
sotsiaaltoetus: 46,03Eur
puudega vanema toetus: 19,18 eur
peretoetus: 50 eur

töötukassast:
puuduv töövõime toetus 30 päeva eest: 354,60
töötasu: 422 eur umbes
omavalitsusest 8 eur õppeperioodil lapse muusikakooli toetus

ja kui limiiti ei tule et 25% kanda usaldusisiku kontole iga kuu mis siis need tulud sel juhul oleks, mida ma siis tulude alla pean arvestama?

Postitusi: 1260
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Kohustustest vabastamise menetlus

26 Okt 2017, 10:30

Tere,
Võlgniku kohustused kohustustest vabastamise menetluses on toodud Pankrotiseaduse § 173. Selle lõige 5 kohaselt ei pea võlgnik usaldusisikule üle andma tulu, millele seadusest tulenevalt ei saa pöörata sissenõuet. Sissenõuet ei saa pöörata Täitemenetluse seadustiku § 131 kohaselt on sissetulekuteks, millele ei saa sissenõuet pöörata riiklikud peretoetused; puudega inimese sotsiaaltoetus; sotsiaaltoetus sotsiaalhoolekande seaduse tähenduses; kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seaduse § 351 lõike 3 alusel makstav hüvitis; Eesti Töötukassa kaudu makstud töötutoetus, stipendium, sõidu- ja majutustoetus ning toetus ettevõtluse alustamiseks; kehavigastuse või terviserikke tekitamise tõttu makstav hüvitis, välja arvatud hüvitis kaotatud sissetuleku eest, ja mittevaralise kahju hüvitis; töövõimetoetus; seadusel põhinev elatis; vanemahüvitis; rahaline ravikindlustushüvitis ravikindlustuse seaduse tähenduses, välja arvatud ajutise töövõimetuse hüvitis; riiklik pension seaduses sätestatud ulatuses; vanglast vabanemise toetus. Pärimise teel saadust peab usaldusisikule üle andma poole.
Kõigist muudest tuludest peab usaldusisik võlgnikule üle andma 25 protsenti. Kohus võib asjaolusid arvestades määrata sellest erineva määra.

Kui vajate täpsemat analüüsi, soovitan pöörduda individuaalsele õigusnõustamisele Teile sobivasse nõustamiskohta. Mugavaim on registreeruda nõustamisele veebilehel www.juristaitab.ee

Vastas
Tiina Mölder
jurist

Vasta