1. leht 1-st

Puude tagasisaamine

Postitatud: 06 Apr 2017, 18:02
Oleme aastaid aidanud üht vanahärrat.Hiljuti ta suri ja ilmnes,et nad on koos abikaasaga teinud testamendi kolmanda isiku kasuks.Vanahärra soovis testamenti muuta ja selle kohta algatatud hagi.4 aasta jooksul oleme me sinna hoiule viinud kuskil 100 ruumi uluses puid.Nüüd aga uus omanik väidab,et kõik tema oma,mis peaksime edasi tegema ja kuidas saaksime oma puud kätte.

Re: Puude tagasisaamine

Postitatud: 09 Apr 2017, 16:54
Kui Teil oli sõlmitud surnud isikuga hoiuleping puude hoidmise kohta ning fikseeritud ka kogused, siis on alus nõuda puude tagastamist. Võlaõigusseaduse § 883 sätestab, et hoiulepinguga kohustub üks isik (hoidja) hoidma teise isiku (hoiuleandja) poolt temale üleantud vallasasja ja hoidmise lõppemisel selle hoiuleandjale tagastama. Teil on puude kätte saamiseks vajalik tõendada, et puud kuuluvad Teile. Kui Te aga andsite puud üle surnud isiku eluajal temale kasutamiseks, siis kuuluvad puud pärandvara hulka.


Vastas Vambola Olli.

Re: Puude tagasisaamine

Postitatud: 13 Apr 2017, 16:03
Meil kahjuks mingit lepingut ei olnud,Puid korjasime harvesteri hunnikutest ja lankidelt.Seal sai need hoiustada ja lõhkuda peremehe loal.Ka tema metsast tegime puid kuid need on eraldi ja neid me ei taotlegi.Sooviksime kätte saada need ,mis sinna enda jaoks hoiustasime,see ka suulisel loal.Kas on võimalus need kätte saada ja kuidas saaksin tõestada,et need on minu või kuuluvad need nüüd ka pärijale.

Re: Puude tagasisaamine

Postitatud: 04 Mai 2017, 12:49
Tere,

Asjaõigusseaduse par. 51 lg. sätestab et asendatav on vallasasi, mida käibes määratakse arvu, mõõdu või kaalu järgi ning millel puuduvad seda teistest sama liiki asjadest eristavad tunnused. Seega on küttepuud asendatavad asjad, sest neil puuduvad teistest sama liiki asjadest eristavad tunnused. Kui asendatav asi on omaniku valdusest välja läinud on väga raske kindlaks teha, et mingi hulk asendavaid asju on just need asjad, mis omaniku valdusest väljunud.
Asja omanikul on Asjaõigusseaduse par. 80 lg. alusel nõudeõigus igaühe vastu, kes õigusliku aluseta tema asja valdab. Seega peate te pöörduma kohtusse omandiõiguse tunnustamise ja asja ebaseaduslikust valdusest oma valdusse väljanõudmise nõudega.

Vastas Lia Niitaru