õnnetus

Foorumi reeglid
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 3
Liitunud: 21 Nov 2018, 10:46

õnnetus

21 Nov 2018, 17:25

Laupäeval s.o.10.11.2018 kell 9.15 suundusin apteeki,et osta sealt d-vitamiini,apteeki sisenedes põrkasin kokku klaasuksega,pauk oli kõva,mille tagajärjel sain ninatrauma,koheset tekkis paistetus ja turse.Valu oli nii suur,et ei saanud mõnda aega kohaneda,müüja kūsis,et kas kõik ok.vastasin ei ole ,mul on halb.( sellise kõva paugupeale ,tulid ka vastaspoe müüjad kokku ehmatusega, vaadates toimuvat oma poest.Koheselt abi ei pakutud,kui toibusin siis ise küsisin,et andke mulle abi te olete ju apteek.
Siis ostis apteeker mulle külmakoti nina tarbeks ja vabandas väga,et on juhtunus süüdi,sest ta ei avanud hommikul teist uksepoolt.
Itse tänavalt tulles põrkasin vastu kinnist uksepoolt. Toonitan veel,et valu oli kohutav,praegusest paistetus enam-vähem alanenud ,nina juure alguses veel arm ja sinine. Õrnalt on tekkinud kukla piirkonnas valu. Kahjuks ei anna selline insitent rahu ,sest minu valu oli kirjeldamatu jne.. Seega palun kompenseerida mulle valu ja ninstraums tekitamise eest. Olen rahul väikse kompensatsiooniga ja sellega see asi piirdub.“
Kyidas sellises olukorras peaks müügiosakond käituma, mis teha et kõik osapooled jäeka rahule? Millist nõu annaksid müügiosakonnale?

Postitusi: 1529
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: õnnetus

26 Nov 2018, 17:12

Tere,

Esmalt tuleks hinnata, kas apteek oli kahju tekkimises süüdi. VÕS § 1043 „Teisele isikule (kannatanu) õigusvastaselt kahju tekitanud isik (kahju tekitaja) peab kahju hüvitama, kui ta on kahju tekitamises süüdi või vastutab kahju tekitamise eest vastavalt seadusele“.
VÕS § 1045 lg 1 p 2 „Kahju tekitamine on õigusvastane eelkõige siis, kui see tekitati kannatanule kehavigastuse või tervisekahjustuse tekitamisega“.
Kostja vastutuse esmaseks eelduseks on see, et kostja tegu oleks õigusvastane. VÕS § 1045 lg 1 p 2 järgi on isiku tegu eelduslikult õigusvastane, kui selle tagajärjel tekib teisel isikul kehavigastus või tervisekahjustus. Riigikohus on tsiviilasjas nr 3-2-1-48-15 (p 24) selgitanud, et kui kahju tekitajale on etteheidetav tegevusetus, mille tagajärjel saabus väidetavalt kahju, tuleb olukorras, kus puudub vastavat juhtumit reguleeriv kaitsenorm (VÕS § 1045 lg 1 p 7 ja lg 3) kontrollida lisaks, kas kahju tekitajal oli kohustus käituda mingil viisil, et kahju tekkimist ära hoida, kuid ta ei käitunud vastavalt, st kas tal lasus selles olukorras käibekohustus, mida ta on rikkunud. Käibekohustus tuleneb tsiviilseadustiku üldosa seaduse §-s 138 sätestatud hea usu põhimõttest ning sellest tulenevalt peab isik õigusi teostades ja kohustusi täites tegema üldise käibekohustuse tõttu kõik mõistliku selleks, et teistel isikutel ei tekiks kahju.
Kui asjaolusid hinnates on ettevõte kahju tekkimises süüdi, saab soovitada kahju rahalise hüvitamise kookkulepet (nn. valuraha)

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta