Juriidilisele isikule tavaposti teel saadetav reklaam

Foorumi reeglid
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 22 Nov 2018, 21:48

Juriidilisele isikule tavaposti teel saadetav reklaam

22 Nov 2018, 22:01

Tere!

Pöördun Teie poole kaasusega, kus üks juriidiline isik saadab teisele juriidilisele isikule tavaposti teel reklaami, mida viimane ei soovi. Antud reklaamist keeldumisest on saatjale teada antud mitu kuud tagasi, kuid viimane eirab antud korraldust. Kahjuks võlaõigus-, tarbijakaitse-, reklaami-, elektroonilise side seadus ja isikuandmete kaitse üldmäärus antud olukorda sõnaselgelt ei reguleeri. Samuti pole antud olukorra lahendamiseks teadaolevalt avaldatud ühtegi infokirja ega artiklit. Seetõttu olen sunnitud pöörduma Teie poole teada saamaks, kas eelkirjeldatud olukorra lahendamiseks on võimalik rakendada õiguslikku alust või hetkel asjakohane seadusandlus puudub.

Andmekaitse Inspektsioon’ile tehtud selgitustaotluse vastusest selgus, et nemad ei ole pädevad sellele küsimisele vastama, lisades, et juriidiliste isikute kontaktandmete töötlemine ei kuulu isikuandmete kaitse seaduse alla ning seetõttu ka inspektsiooni pädevusse. Samuti lisasid nad, et elektroonilise side seaduse § 103^1 reguleerib ainult elektrooniliste kontaktandmete kasutamist otseturunduses.

Tänan vastuse eest!

Postitusi: 1518
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Juriidilisele isikule tavaposti teel saadetav reklaam

27 Nov 2018, 04:19

Tere,

Hetkel puudub tõepoolest seadus, mis keelaks juriidilisel isikul teisele juriidilisele isikule posti saatmise. Kui reklaami saabumine posti teel põhjustab Teile mingit kahju, on võimalik VÕS § 1055 alusel nõuda kahjutekitava tegevuse lõpetamist. Kui kahju õigusvastane tekitamine on kestev või kui kahju õigusvastase tekitamisega ähvardatakse, võib kannatanu või isik, keda ähvardati, nõuda kahju tekitava käitumise lõpetamist või sellega ähvardamisest hoidumist, kahju tekitava käitumise lõpetamist ei ole õigust nõuda, kui sellist käitumist tuleb mõistliku arusaama järgi taluda inimestevahelises kooselus või olulise avaliku huvi tõttu. Sellisel juhul võib kannatanu esitada õigusvastaselt tekitatud kahju hüvitamise nõude. Kahju tekitamine on eelkõige õigusvastane VÕS § 1045 lg 1 sätestatud olukordades.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta