Äriregistrist kustutatud OÜ vara keelumärge

Foorumi reeglid
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 2
Liitunud: 06 Veebr 2019, 12:32

Äriregistrist kustutatud OÜ vara keelumärge

06 Veebr 2019, 14:37

Tere!
Novembris 2011 kohtutäitur pani äriühingu sõidukile keelumärge, millest äriühingut ei ole teavitanud. See asjaolu tuli ootamatult välja ARK-s jaanuari 2019.a. lõpus siis, kui tahtsin kasutuskõlbmatuks osutanud tehnilise passi ümbervahetada uue vastu. Sõiduk on 15.aastat vana (16.11.2004.a.). Sõiduk oli äriühingus arvel alates 01.02.2010.a. kuni 01.03.2015.a. Sõiduki mahakandmise akt tehtud 01.03.2015.a. seetõttu, et sõiduk oli amortiseerunud, jääkväärtus oli null , sõiduk vajas remonti ja äriühing seda sõidukit enam ei kasutanud. Minule, kui äriühingu omanikule, sõiduk tasuta võõrandati eemaldades vara bilansist. Minu nimi on kantud tehnilisse passi vastutava kasutajana. Esimene hoiatus ettevõtte äriregistrist kustutamise kohta oli 26.02.2016.a. Kustutamishoiatus oli avaldatud Ametlikes Teadaannetes 01.09.2016.a. Kandemäärus registrist kustutamiseks oli tehtud 18.04.2017.a. Äriregistrist ettevõtte kustutati 16.08.2017.a. Ettevõtte likvideerimise aja jooksul (1,5 aasta) kohtutäitur ei ole endast märku andnud ja pretensiooni esitanud ei ettevõttele ega äriregistrile.
25.01.2019.a. pöördusin kohtutäituri poole palvega seatud keelumärge mahavõtmiseks, kuid ta keeldus. Põhjenduseks toodi: äriühingu " suhtes ei ole läbi viidud likvideerimismenetlust ega pankrotimenetlust, mille käigus oleksid saanud võlgniku vara arvelt tasutud võlgniku võlad. Võlgniku varale on täitementluse ajal seatud käsutamise keelumärge, mistõttu vara võõrandamine kohtutäituri nõusolekuta ei ole olnud seadusest tulenevalt lubatud. Kohtutäituril on samas täitemenetluses kehtiv täitekulude nõue, mida käesoleva ajani ei ole tasutud. Seega on võlgnetava summa sissenõudmine võimalik üksnes keelumärkega koormatud vara realiseerimise teel".
Kuna ma ei olnud teadlik selle nõude oleemasolust, palusin selgitust täiteasja ja täitekulude kohta, kuid kohtutäitur pole vastanud.
Kas kohtutäituri tegevus on seaduslik ja mida ma pean tegema?

Postitusi: 1529
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Äriregistrist kustutatud OÜ vara keelumärge

11 Veebr 2019, 18:22

Tere,

Teie küsimusest ei selgu kas likvideerimismenetlus viidi läbi või mitte. Tulenevalt Äriseadustikust, kui pärast äriühingu registrist kustutamist ilmneb, et äriühingul oli vara ja vajalikud on likvideerimisabinõud, võib registripidaja otsustada likvideerimise. Äriühingu võlausaldaja nõudel võib likvideerimise pärast äriühingu registrist kustutamist ette võtta üksnes juhul, kui registripidaja ennistab võlausaldaja jaoks likvideerimise taotlemise tähtaja tsiviilkohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
Kuna probleem on võõrandamise keelumärkega ettevõtte varal, võib eeldada, et vaatamata sellele kas likvideerimismenetlus läbi viidi või mitte, jäi ettevõttel jaotamata vara. Kui pärast osaühingu registrist kustutamist ilmneb, et osaühingul jäi jaotamata vara ja vajalikud on täiendavad likvideerimisabinõud, võib kohus huvitatud isiku nõudel otsustada täiendava likvideerimise ja ennistada vanade likvideerijate õigused või määrata uued likvideerijad. Huvitatud isikuks võite olla ka Teie ise.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Postitusi: 2
Liitunud: 06 Veebr 2019, 12:32

Re: Äriregistrist kustutatud OÜ vara keelumärge

12 Veebr 2019, 12:06

Tere.

Tänan vastuse eest, kuid jäi arusaamatuks üks asjaolu. Te, vist, ei pannud tähele, et sõiduk oli ettevõtte bilansis kuni 01.03.2015.a. Seega, ettevõtte Äriregistrist kustutamise hetkeks (17.08.2017.a.) ei olnud ettevõttel jaotamata vara. Kuidas sel juhul toimida?

Lugupidamisega,
Mihhail Romanov

Postitusi: 1529
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Äriregistrist kustutatud OÜ vara keelumärge

19 Veebr 2019, 19:28

Tere,

Kui tegemist on kasutuskõlbmatu amortiseerunud sõidukiga, tulnuks see ka registrist kustutada. Samuti jääb arusaamatuks miks on vajalik niivõrd amortiseerunud sõidukile uue tehnilise passi taotlemine.
Kui sõiduk arvati bilansist välja, siis sai seda teha kahel viisil. Kas maha kandes, mis eeldanuks ka registrist kustutamist või kellelegi võõrandades. Kui sõiduk on võõrandatud ja seda on võimalik tõendada, tuleb kohtutäiturile vastavad dokumendid edastada. Kui täitetoiming on ebaõige ja kohtutäitur ei soostu seda peatama või tühistama, saab vastava nõudega pöörduda kohtu poole.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta