1. leht 1-st

mtü

Postitatud: 12 Veebr 2019, 17:53
tere
oskab keegi üelda kas kodukord kehtib mtü-s kui ei ole see põhikirjas märgitud?

Re: mtü

Postitatud: 19 Veebr 2019, 19:29
Tere,

Mittetulundusühing toimib Mittetulundusühingute seaduse (MTÜS) alusel ja järgi. Leitav https://www.riigiteataja.ee/akt/120122018007?leiaKehtiv. Põhikiri on MTÜ alusdokumendiks ja selles tuleb märkida:
1) mittetulundusühingu nimi;
2) mittetulundusühingu asukoht;
3) mittetulundusühingu eesmärk;
4) mittetulundusühingu liikmeks vastuvõtmise ning mittetulundusühingust väljaastumise ja väljaarvamise tingimused ja kord;
5) liikmete õigused;
6) liikmete kohustused või kord, kuidas võib liikmetele kohustusi kehtestada;
7) osakondade olemasolu korral nende õigused ja kohustused;
8) üldkoosoleku kokkukutsumise tingimused ja kord, samuti otsuste vastuvõtmise kord;
81) juhatuse liikmete arv või nende ülem- ja alammäär;
9) mittetulundusühingu vara jaotus ühingu lõpetamise korral;
10) muud seaduses sätestatud tingimused.
Kõik muud korralduslikku laadi küsimused võivad olla kehtestatud pädeva organi otsusega.
MTÜS kohaselt on MTÜ-d juhtivaks organiks üldkoosolek (§ 18). Mittetulundusühingu põhikirjaga võib näha ette, et üldkoosoleku ülesandeid täidab põhikirjaga määratud ulatuses mittetulundusühingu liikmete poolt ja nende seast valitud volinike koosolek (§ 25).
Seega, kui MTÜ pädev organ on kodukorra kehtestanud, kehtib see põhikirjas mittekajastumisest hoolimata.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist