1. leht 1-st

kinnistu piiri küsimus

Postitatud: 15 Mär 2019, 02:57
Tere. Olen eraldi asuva maaüksuse,mis asub minu elamisest kaugemal, omanik ja avastasin nüüd ,et naaber on ehitanud omale maja üle meie piiri umbes 0,5 m,ehitama pidi ta ju ka minu maa pealt. Kas vald ei peaks jälgima ehituse tegevust ja kuidas selline ehitusluba on üldse väljastatud,kas ei peaks tal kehti ka 4 m piirimäär,milline oleks lahendus ,kuidas on mul nüüd õigem toimida,pole naabri kinnistu omanikuga kunagi suhelnud,ehitatud on 2017-2018a.
Tänan

Re: kinnistu piiri küsimus

Postitatud: 25 Mär 2019, 19:10
Tere,

Ehitustegevus peab toimuma Ehitusseadustiku sätete järgi. Et see tõepoolest nii ka toimuks, on määratud Ehitusseadustikus ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuete järgimise üle riiklikku järelevalvet teostavad asutused, nende hulgas kohalik omavalitsus.Kohaliku omavalitsuse üksus teostab riiklikku järelevalvet, täites selleks järgmisi ülesandeid:
1) ehitise, sealhulgas kaldaga püsivalt ühendatud või kaldaga funktsionaalselt seotud ehitise ehitamise või ehitusprojekti detailplaneeringule, kohaliku omavalitsuse eriplaneeringule, projekteerimistingimustele või muudele ehitise asukohast tulenevatele nõuetele vastavuse kontrollimine;
2) ehitise või ehitamise nõuetele vastavuse kontrollimine, sealhulgas ehitise kasutamiseelse ohutuse kontrollimine;
3) ehitamise teatise või ehitusloa olemasolu ja sellele kantud andmete tegelikkusele vastavuse kontrollimine;
4) ehitise kasutusteatise või kasutusloa olemasolu ja sellele kantud andmete tegelikkusele vastavuse kontrollimine;
5) ehitise kasutamise otstarbest tulenevalt selle korrashoiu ja kasutamise nõuetele vastavuse kontrollimine;
6) kohaliku tee kasutamise ja kaitsmise nõuete järgimise kontrollimine.

Seega soovitan esmalt pöörduda kohaliku omavalitsuse poole, kelle pädevuses on riikliku järelvalve teostamine Teie küsimuses.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist