1. leht 1-st

naabrusõigused

Postitatud: 02 Aug 2019, 20:03
Tere! Naabril on tehtud maja juurdeehitus täpselt meie krundi piirile. Tema juurdeehituses oleva WC kogumiskaev asub majast väljas meie krundil. Kuna meie ei ole nõus müüma talle maad kanalisatsiooni paigaldamiseks läbi meie krundi, siis ta terroriseerib meid ja hoiab oma väljaheidete kaevu lahtiselt, mille tõttu tuleb hais meie elutuppa, kööki ja terrassile. Mida ette võtta , kuhu pöörduda, millised on meie õigused?

Re: naabrusõigused

Postitatud: 08 Aug 2019, 19:20
Tere

tänan Teid esitatud küsimuse eest. Teie õigused tulenevad otseselt asjaõigusseadusest, täpsemalt selle § 143 lg 1, mille kohaselt kinnisasja omanikul ei ole õigust keelata gaasi, suitsu, auru, lõhna, tahma, soojuse, müra, põrutuste ja muude seesuguste teiselt kinnisasjalt tulevate mõjutuste levimist oma kinnisasjale, kui see ei kahjusta oluliselt tema kinnisasja kasutamist ega ole vastuolus keskkonnakaitse nõuetega. Mõjutuste tahtlik suunamine naaberkinnisasjale on keelatud.
Esmalt sovitan Teil koostada juristi abiga nõudekiri Teie õigusi kahjustava tegevuse lõpetamiseks. Juristi abi on soodsalt ja mugavalt kättesaadav, kui registreerute individuaalsele õigusnõustamisele veebilehel www.juristaitab.ee. Kui sellest ei tule soovitud tulemust, saab pöörduda sama nõudega kohtusse. Siis võib olla võimalik lisada ka rahalise hüvitise nõue õiguste rikkumise hüvitamiseks.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Re: naabrusõigused

Postitatud: 06 Sept 2019, 16:56
Tere !

Meie ja naabrite kruntide vahel aeda ehitasime meie ja kulud olid 100% meie kanda.
Praegu naaber seob aia külge nööridega kinni tema krundil kasvavaid vaarikad.
Nöörid on väga koledad ja ma palusin neid ära võtta. Mida naaber ei tee.
Kas mul on õigused seda nõuda ?

Re: naabrusõigused

Postitatud: 13 Sept 2019, 10:09
Tere

Kui kaks kinnisasja on teineteisest eraldatud müüri, heki, kraavi, peenra või muu sellise asjaga, on see naabrite ühiskasutuses, sõltumata asja kuuluvusest ent nimetatud asja kasutamine ei tohi olla vastuolus asja otstarbega ega tekitada kahju naabrile. KUi asja kasutavad mõlemad naabrid, kannavad nad korrashoiukulud võrdselt.
Seega on Teil võimalik keelata võrkaia külge taimede sidumine, kuna see ei ole vastavuses aia kasutusotstarbega ja on võimalik, et taimed oma massiga kahjustavad (venitavad) aiavõrku ning ka nõuda aia korrashoiu ja ka rajamisega seotud kulude hüvitamist pooles osas,kuna ka naaber kasutab Teie poolt rajatud ja Teie korrashoitavat aeda.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist