väärteootsus ja juhiload

Foorumi reeglid
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 2
Liitunud: 10 Okt 2019, 10:48

väärteootsus ja juhiload

10 Okt 2019, 11:05

Tere,
17 a, 8k vanusele (piiratud juhiloaga) koostati augustis, 2019 väärteo otsus LS § 227 lg 2 järgi. Kiiruseületamine ja juhtimisõiguseta juhtimine(piiratud juhiluba olemas ent tingimused täitmata).
Kohapealne liikluspolitsei selgitas meile, et hiljuti hakkas kehtima uus seadus, mille kohaselt ei pruugi alaealisele määrata aastat lubade taotlemise keeldu. Sellist seadust me ei leia, ükski ametkond ei oska seda ka kommenteerida.
LS § 201 lg 1 järgi kvalifitseeritud süüteo toimepanemise eest ei pidanud menetleja otstarbekaks isikut karistada ning lõpetas menetluse otstarbekuse kaalutlusel VTMS § 30 lg 1 p 1 alusel (piiratud juhtimisõigusega juhtis ilma täiskasvanud kõrvalistujata, koostatud vastulause, tunnistades süüd ja avaldades kahetsust). Seega piiratud juhiload jäid justkui alles.
Nüüd, saades detsembris täisealiseks, saaks hakata taotlema esmaseid juhilube ent maanteeamet ei näe täitmise märget, samuti on neile selgusetu, et load kehtivad aga uusi ei saa taodelda (rahatrahv on makstud).
Karistusregister väidab, et nende poolt on kõik korras ja karistus on registris aasta.
Küsimus aga selline: kui juhiload jäid alles, miks siis uut juhiluba ei saa taodelda ? Kas väärteo protokolli märgitaksegi sellisel juhul, et juhtimisõigus puudus?
Kui isik oleks hetkel 17 siis kehtiks piiratud juhiload ju veel aasta ja mingit karistust ei järgnekski, sest täisealiseks saades oleks ka see aasta(kuni karistus läheb arhiivi) möödas ja isik saaks uut juhiluba taodelda?
Oleme pöördunud ka ida prefektuuri väärtegudega tegeleva töötaja poole, kes soovitas meil endil kodus seaduseid uurida.
Olukord on meie jaoks segane ja tundub, et ükski ametkond ei oska seda ka piisavalt selgitada.

Ette tänades.

Postitusi: 1509
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: väärteootsus ja juhiload

16 Okt 2019, 15:20

Tere,

Liiklusseadus § 106 kohaselt antakse auto ja mootorratta juhtimisõigus ning väljastatakse esmane juhiluba isikule, kellel ei ole karistatust käesoleva seaduse §-s 201 (Mootorsõiduki, maastikusõiduki või trammi juhtimine juhtimisõiguseta isiku poolt), 223 (Mootorsõiduki-, maastikusõiduki- või trammijuhi poolt varalise kahju või ettevaatamatusest tervisekahjustuse tekitamine), 224 (Mootorsõiduki, maastikusõiduki või trammi juhtimine lubatud alkoholi piirmäära ületades), 226 (Liiklusõnnetuses osalenud juhi poolt pärast liiklusõnnetust alkoholi, narkootilise või psühhotroopse aine tarvitamine), § 227 lõigetes 2–4 (Mootorsõidukijuhi poolt lubatud sõidukiiruse ületamine alates 20 km/h), §-s 234 (Sõiduki peatamise märguande eiramine ), 236 (Liiklusõnnetusest mitteteatamine) või 237 (Liiklusõnnetuse sündmuskohalt põgenemine või liiklusõnnetuses kannatada saanud abitus seisundis oleva inimese abita jätmine) sätestatud väärteo eest.
Kuna olete märkinud, et isikut karistati rahatrahviga liiklusseaduse § 227 lg 2 alusel, ongi see lubade andmisest keeldumise põhjuseks. Lube saab taotleda, kui möödub aasta trahvi tasumisest.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta