väärteootsus ja juhiload

Foorumi reeglid
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 2
Liitunud: 10 Okt 2019, 10:48

väärteootsus ja juhiload

14 Okt 2019, 17:27

Tere,
17 a, 8k vanusele (piiratud juhiloaga) koostati augustis, 2019 väärteo otsus LS § 227 lg 2 järgi. LS § 201 lg 1 järgi kvalifitseeritud süüteo toimepanemise eest ei pidanud menetleja otstarbekaks isikut karistada ning lõpetas menetluse otstarbekuse kaalutlusel VTMS § 30 lg 1 p 1 alusel. (piiratud juhtimisõigusega juhtis ilma täiskasvanud kõrvalistujata, koostatud vastulause, tunnistades süüd ja avaldades kahetsust). Seega piiratud juhiload jäid justkui alles.
Nüüd, saades detsembris täisealiseks, saaks hakata taotlema esmaseid juhilube ent maanteeamet ei näe täitmise märget, samuti on neile selgusetu, et load kehtivad aga uusi ei saa taodelda (rahatrahv on makstud). Karistusregister väidab, et nende poolt on kõik korras ja karistus on registris veel aasta. Politseis, väärtegudega tegelev töötaja ei osanud olukorda kommenteerida ja soovitas kodus seaduseid lugeda ning teatas, et edasi on maanteeameti teha kõik.
Küsimus aga selline: kui juhiload jäid alles, miks siis uut juhiluba ei saa taodelda ? Kas väärteo protokolli märgitaksegi sellisel juhul, et juhtimisõigus puudus?
Kui isik oleks hetkel 17 siis kehtiks piiratud juhiload ju veel aasta ja mingit karistust ei järgnekski, sest täisealiseks saades oleks ka see aasta karistusregistris möödas ja isik saaks uut juhiluba taodelda?
Väärteoprotokolli koostaja selgitas meile kohapeal, et on olemas uus seadus, et alaealistele ei pruugita seda aastat lubade taotlemise keeldu rakendada ent sellist seadust ka kuskilt ei leia.

Ette tänades.

Postitusi: 1356
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: väärteootsus ja juhiload

16 Okt 2019, 16:06

Tere,

Liiklusseadus § 106. Auto ja mootorratta juhtimisõiguse andmine
Auto ja mootorratta juhtimisõigus antakse ning esmane juhiluba väljastatakse isikule, kellel ei ole karistatust käesoleva seaduse §-s 201 (Mootorsõiduki, maastikusõiduki või trammi juhtimine juhtimisõiguseta isiku poolt), 223 (Mootorsõiduki-, maastikusõiduki- või trammijuhi poolt varalise kahju või ettevaatamatusest tervisekahjustuse tekitamine), 224 (Mootorsõiduki, maastikusõiduki või trammi juhtimine lubatud alkoholi piirmäära ületades), 226 (Liiklusõnnetuses osalenud juhi poolt pärast liiklusõnnetust alkoholi, narkootilise või psühhotroopse aine tarvitamine), § 227 lõigetes 2–4 (Mootorsõidukijuhi poolt lubatud sõidukiiruse ületamine alates 20 km/h), §-s 234 (Sõiduki peatamise märguande eiramine ), 236 (Liiklusõnnetusest mitteteatamine) või 237 (Liiklusõnnetuse sündmuskohalt põgenemine või liiklusõnnetuses kannatada saanud abitus seisundis oleva inimese abita jätmine) sätestatud väärteo eest.
Kuna olete märkinud, et isikut karistati rahatrahviga liiklusseaduse § 227 lg 2 alusel, ongi see lubade andmisest keeldumise põhjuseks. Lube saab taotleda, kui möödub aasta trahvi tasumisest.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta