kriminaalhooldusametniku õigused

Foorumi reeglid
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 2
Liitunud: 14 Okt 2019, 17:51

kriminaalhooldusametniku õigused

14 Okt 2019, 18:32

Tere !
Karistati mind korduvas kriminaalses joobes sõiduki juhtimise eest (miks see nii juhtus on omaette teema.Seaduse järgi olen süüdi), praegu olen
kriminaalkäitumiskontrolli all ja üks punkt on alkoholi tarbimise keeld. Möödas on umbes kümme kuud (määrati 2aastat), ma ei ole ühtegi kohtu
poolt määratud nõuet rikkunud kaasaarvatud alkoholi tarbimise keeldu, nüüd aga kriminaalhooldaja tahab mu põhjuseta saata psühhiaatri juurde, et tehtaks vereanalüüs. Sellise karistuse määras mulle kohus ja see on mul tehtud 7 kuud tagasi. Kas kriminaalhooldajal on õigus mind asjata
karistada. Elan Haapsalus ja käisin Haapsalu haiglas 17 aastat tööl, olles väga heas kirjas ja nüüd pean laskma ennast põhjuseta seal niimoodi
alandada. Saan aru, et kriminaalhooldaja tahaks mu iga hinna eest vahele võtta, aga selleks on teised meetodid - kodukülastus, sagedasem kontroll kriminaalhooldusametis. Kusagil peaks olema ikkagi piir. Saan aru kui ma rikuks määratud nõudeid. Lugupidamisega Sulev

Postitusi: 1356
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: kriminaalhooldusametniku õigused

21 Okt 2019, 18:43

Tere

Kriminaalhooldusametnik juhindub oma töös kriminaalhooldusseadusest. Nimetatud õigusaktis on sätestatud, et kui kohus on määranud kriminaalhooldusalusele kohustuse mitte tarvitada alkoholi ja narkootikume, on kriminaalhooldajal õigus kontrollida kriminaalhooldusalust ning tuvastada alkoholi ja narkootikumide tarvitamine. Alkoholi või narkootikumide tarvitamise tuvastamisel lähtutakse korrakaitseseaduse §-des 38–41 sätestatud korrast. Korrakaitseseaduse § 41 on sätestatud, et politsei või seaduses sätestatud juhul muu korrakaitseorgan võib tuvastada narkootilise, psühhotroopse või muu joovastava aine esinemise organismis indikaatorvahendi abil või toimetada isiku bioloogilise vedeliku proovi võtmiseks ja vajaduse korral terviseseisundi kirjeldamiseks tervishoiuteenuse osutaja juurde või riiklikku ekspertiisiasutusse.
Seega on kriminaalhooldusametnikul õigus nõuda ka vereproovi andmist.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Postitusi: 2
Liitunud: 14 Okt 2019, 17:51

Re: kriminaalhooldusametniku õigused

22 Okt 2019, 09:02

Tere !
Aitäh vastuse eest. Lugesin ka ise seda seadust ja sain aru nii, et kui kriminaalhooldaja soovib kinnitust alkoholi sisaldusest minu veres,
võib ta saata mind vereanalüüsile. Küsimus on aga selles, kas tal on õigus mind põhjuseta psühhiaatri juurde saata või veel mingeid teisi
lisakaristusi (sotsiaalprogrammid, ÜKT jne.), mida kohus pole määranud, rakendada (vaimse trauma tekitamiseks). Tean ka seda, et võin
avalduse kriminaalhooldusametniku vahetuseks teha (mis üldiselt ei lähe läbi). Olen oma karistuse saanud - täidan määratud nõudeid -
miks terror edasi käib (lihtsalt ühe hooldusametniku soovist. Võibolla boonus või karjäär mängib oma osa.
Lugupidamisega
Sulev Sepp

Postitusi: 1356
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: kriminaalhooldusametniku õigused

29 Okt 2019, 13:01

Tere

Kriminaalhooldusosakonna põhiülesanded on valvata kriminaalhooldusaluse käitumise ja temale kohtu või prokuröri poolt pandud kohustuste täitmise järele ning soodustada kriminaalhooldusaluse sotsiaalset kohanemist eesmärgiga mõjutada teda hoiduma kuritegude toimepanemisest. Tegemist ei saa olla lisakaristusega vaid hoolduskavas ette nähtud tegevustega, mis peaks soodustama hooldusaluse sotsiaalset kohanemist. Kriminaalhooldusseaduse kohaselt pärast kohtuotsuse jõustumist hindab kriminaalhooldaja kriminaalhooldusaluse kriminogeenseid riske ning koostab neist lähtudes koostöös hooldusalusega kohtuotsuses märgitud kohustuste täitmise ja kriminaalhoolduse läbiviimise kava. Lisaks hindab kriminaalhooldaja kriminaalhooldusaluse kriminogeenseid riske katseaja vältel vähemalt üks kord aastas, teeb hoolduskavasse täitmismärked ning vajaduse korral muudab hoolduskava. Kohtule esitatakse hoolduskava ja selle muutmine ning täitmismärked vaid kohtu nõudmisel.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta