Väärteoprotokoll

Foorumi reeglid
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 31 Mär 2020, 14:40

Väärteoprotokoll

31 Mär 2020, 15:00

Tere,

Küsimus oleks selline, et mulle koostati väärteoprotokoll liilusrikkumise eest ning paar päeva hiljem helistab väärteoprotokolli koostanud patrullpolitseinik ning soovib kohtuda. Ei tulnud mingit kutset jaoskonda ega midagi sellist vaid soovib kohtuda tema poolt määratud kohas. Põhjuseks väitis, et väärteoprotokollis tegi ta vea ning tuleb teha uus protokoll. Mis viga tehti ta mulle ei ütelnud. Minule tundub selline mitteametlik lähenemine üsna kahtlane. Kuidas oleks õige sellises olukorras käituda? Mis saab üldse valesti koostatud väärteoprotokollist. Telefonis mulle ei üteldud mis viga tehti, aga selline kahtlane kohtumine ei tundu õige. Mis saab siis kui ma ei nõustu uue väärteoprotokolli koostamisega? Või peaksin? Kui mina teen vea siis saan väärteoprotokolli, aga kui politseinik teeb vea siis teeme lihtsalt uue ja unustame ära? Tundub nagu natukene oleks see ka minu vabaduse vastu kui politseinik ütleb, et me nüüd peame tema tehtud vea pärast kohtuma kusagil. Kas vigast protokolli saab vaidlustada?

Tänud ette!

Postitusi: 1529
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Väärteoprotokoll

31 Mär 2020, 17:52

Tere

Kahjuks ei ole võimalik täpselt öelda, mis saab valesti koostatud protokollist või miks ametnik soovib parandust sisse viia mitteametlikult. Protokolli parandamine on igati lubatud tegevus. Kui protokolli viga seisnes üksnes vales paragrahvi märkimises, siis selleks iseenesest ei ole protokolli muutmine ka vajalik ning väärteole antud kvalifikatsiooni saab muuta otsuse tegemisel. Oluline on üksnes see, et väärteootsuse tegemisel ei tohi väljuda väärteoprotokollis märgitud teokirjelduse piirest. Samas kohtupraktikas on peetud menetlusõiguse oluliseks rikkumiseks üksnes otsuse tegemisel väärteoprotokolli kantud teokirjelduse piirest väljumist. Näiteks kohtuasjas 3-1-1-44-06 heitis kaebaja kohtuvälisele menetlejale ette väärteokvalifikatsiooni muutmist ning väärteoprotokolli mittevastavust VTMS § 69 lg 3 nõuetele, kuid Riigikohus hindas kaebuse lahendamisel üksnes seda, kas isik on toime pandud väärteoprotokolli teokirjelduses märgitud teo ning kassatsioonis esitatud väärteomenetluse õiguse rikkumisi ei tuvastanud. Kohtuasjas nr 3-1-1-75-03 (p 7) leidis Riigikohus, et kiirmenetluse otsuse peale esitatud kaebust läbi vaadates on kohus seotud kiirmenetluse otsuses toodud rikkumise kirjeldusega. Kohtul on küll nii üld- kui kiirmenetluse otsuste peale esitatud kaebuste läbivaatamisel õigus muuta teo kvalifikatsiooni, kuid kohus ei saa väljuda väärteoprotokollis või kiirmenetluse otsuses sisalduva väärteokirjelduse piiridest.
Kui menetelusnormide rikkumine on olnud oluline, võib see olla aluseks menetlusdokumendi vaidlustamisel saavutada õigeksmõistev otsus.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta