kodulaenuga soetatud ühine kinnisvara, lahkuminek ja koretri/laenu jagamine

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 16 Jaan 2019, 13:43

kodulaenuga soetatud ühine kinnisvara, lahkuminek ja koretri/laenu jagamine

16 Jaan 2019, 14:01

Tere. Olukord on selline, et 12 aastat tagasi sai võetud kodulaen, kus mõlemad osapooled on märgitud kui laenusaajad (laenusaaja 1, laenusaaja 2) ning soetatud korter, mis on kaasomandis 50/50. Tagatiseks sai hüpoteegi alla seatud ka minu vanavanemate korter. 2 aastat tagasi läksime lahku ja kuna teine osapool polnud nõus antud korterist välja kolima sai suuliselt kokkulepitud, et mina lahkun ja teine osapool jääb korterisse elama ning samuti tasub ka kõik korteriga seonduvad kulud (pangalaen, kommunaal kulud jne). Viimasel ajal on aga tekkinud väga suured probleemid nende kohustuste täitmisega teise osapoole poolt - pidevalt on laenumaksed võlas ja mulle kui laenusaajale helistatakse pidevalt ning olen ka mitu korda ise need võlad pidanud kinni maksma kuna kardan antud korteri sundmüüki sest ka minu vanavanemate korter on tagatises. Palun andke nõu, kuidas ma peaksin toimima, sest hetkel on laenumaksed jälle 2 kuud võlas ja minul pole võimalusi ja soovi neid võlgu pidevalt kinni maksta. Teine osapool pole nõus ei korterist välja kolima ega seda müüma jne, st. temaga ei ole võimalik kuidagi konstruktiivselt kokku leppida ja tõenäoliselt lihtsalt loodab, et ma katan ta võlad ja saab minu seljas rahulikult edasi elada.
Ma tean, et ma võin pöörduda kohtusse kaasomandi lõpetamisega kuid selline protsess võib kesta aastaid arvestades seda, et teine osapool pole nõus kompromissi leidma. Mis võimalused mul on antud olukorra lahendamiseks? Kui kodulaen jääb võlga 3 kuud lõpetab pank lepingu ja paneb korteri sundmüüki, samuti võib müüki minna ka minu vanavanemate korter. Kuidas määratakse sindmüüki mineva korteri hind? Kas on võimalus, et antud korter saab müüdud vähemalt laenujäägi summa eest (arvestades, et laenu on siiski tagastatud 12 aastat, laenujääk on kuskil 90 000 ning korteri turuhind 120-130 000) ja vanavanemate korter jääb puutumata? Lugupidamisega, A.

Postitusi: 1566
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: kodulaenuga soetatud ühine kinnisvara, lahkuminek ja koretri/laenu jagamine

24 Jaan 2019, 14:06

Tere,

Teie küsimus sisaldab kaht õigussuhet. Kinnisasja kaasomandist tulenevad suhted ja laenu kaastaotlemisest tulenevad suhted. Kuna olete kaasomanikud, tuleb Tei katta kõik kaasomandi säilimise ja korrashoiuga seotud kulutused vastavalt kaasomandi osa suurusele, antud juhul 50%. Kui üks kaasomanikest teeb seda ainuisikuliselt, on tal õigus teiselt kaasomanikult tema osa välja nõuda. Kaasomandit saab igal ajal lõpetada. Kui kokkuleppele ei jõuta, saab seda teha kohtus. Asjaõigusseadus § § 77 kohaselt kaasomandi lõpetamisel jagatakse asi vastavalt poolte kokkuleppele või kui kokkulepet ei saavutata, kohtus. Kui kaasomanikud ei saavuta kokkulepet kaasomandis oleva asja jagamise viisi suhtes, otsustab kohus hageja nõudel kas jagada asi kaasomanike vahel reaalosades, anda asi ühele või mitmele kaasomanikule, pannes neile kohustuse maksta teistele kaasomanikele välja nende osad rahas, või müüa asi avalikul või kaasomanikevahelisel enampakkumisel ning saadud raha jagada kaasomanike vahel vastavalt nende osa suurusele. Kuni see on tegemata, olete mõlemad omanikud vaatamata omavahelistele kokkulepetele ja Teil on võrdsed õigused ja kohustused.
Ühiselt võetud laenu küsimustes soovitan pöörduda panga poole. On võimalik, et olete laenust juba piisavalt tagastanud vabastamaks lisatagatist hüpoteegist.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Postitusi: 9
Liitunud: 02 Okt 2018, 18:10

Re: kodulaenuga soetatud ühine kinnisvara, lahkuminek ja koretri/laenu jagamine

11 Aug 2019, 13:40

Tere. Lugesin siin rubriigis seda postitust ja arvan, et leidsin oma küsimusele vastuse , aga küsiksin ikkagi selle probleemi uuesti üle.

Oleme lahutatud üle aasta ja abieluaeg sai võetud pangast laen ja soetatud maja. Laenulepingus olen mina majaomanik ja abikaasa kaastaotleja. Mõistan, et see maja on ühisvara igal juhul. Olen alates lahutusest maksnud üksi kõik igakuised laenusummad ja ka külmal ajal maja kütmiseks tehtud kulutused. Eksabikaasa pole selle vastu mingit huvi näidanud. Olen küll vahel talle öelnud, et sooviks neid kulutusi jagada, aga ei ole kokkulepet saavutanud. Kas mul on õigus kohtus tagasinõuda poolt sellest summast mida olen nendeks kulutusteks teinud ? Või on see võimalik ainult kaasomandi puhul ? Ise mõistan,et ühisvara puhul hoolitsevad mõlemad võrdselt ja kaasomandi puhul igaüks oma osa eest ja vastavalt kokkulepitud tingimustele.

Aare

Postitusi: 1566
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: kodulaenuga soetatud ühine kinnisvara, lahkuminek ja koretri/laenu jagamine

17 Aug 2019, 09:29

Tere

Kui maja on vormistatud kaasomandisse (kinnistusregistris on omanikena märgitud mõlemad abikaasad kui kaasomanikud) ei sõltu omand abielu lahutamisest ja kestab edasi. Kui kinnistusraamatud on vaid üks abikaasa, on see abikaasade ühisvara, mis tuleb jagada abielu lõppemise aja seisuga. Laenu ühis-või lahusvara olemine ei sõltu sellest kas teine abikaasa on kaastaotleja või mitte vaid selle kasutamise otstarbest.Kui laenu on kasutatud pere jaoks ühiselt, on see solidaarkohustus, kui üks abikaasadest kasutas seda oma ainuhuvides, teine abikaasa selle eest ei vastuta.
Ühisvara kuulub pooltele ühiselt, kaasomandi puhul on kaasomanike osa suurus omandis määratud mõttelise osana. Teil võib olla võimalik tehtud kulutuste arvelt hüvitist nõuda. Siiski soovitan konkreetse vastuse saamiseks pöörduda individuaalsele õigusnõustamisele, et kõiki asjaolusid arvestav vastus saada. Praeguei ole vastajale kõik olulised asjaolud teada.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Postitusi: 1
Liitunud: 15 Okt 2019, 15:16

Re: kodulaenuga soetatud ühine kinnisvara, lahkuminek ja koretri/laenu jagamine

15 Okt 2019, 15:26

Tere

Küsiks siia jätkuks.

Eluasemelaen, kus elukaaslane on 1. taotleja ja mina kaastaotleja sellest tulenevalt on automaatselt tema konto, kus laenu hakatakse maha võtma.
Kuna selline paratamatus juba on siis sai otsustatud, et mina katan kõik kommunaal kulud, mis on rohkem kui laenumakse + elamiskulud.
Kokku siis pea topelt rohkem.
Kas ma saan õigesti aru, et lahkuminekul see kedagi ei huvita ja ma kaotan oma majaosast selle summa, mis on elukaaslase kontolt osamaksetene maha läinud?

Postitusi: 1566
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: kodulaenuga soetatud ühine kinnisvara, lahkuminek ja koretri/laenu jagamine

22 Okt 2019, 11:33

Tere,

Tänan esitatud küsimuse eest.
Teie olukord erineb pisut eelnevatest. Kui eelnevalt on olnud tegemist abieluga, kus kogu abielu jooksul soetatud vara loetakse ühisvaraks ja kaasomandiga, siis Teie küsimusest nähtub, et tegemist ei ole abieluga vaid registreerimata kooseluga. Nn. vabaabielus ühisvara ei moodustu. Ka ei ole Te märkinud, kas kinnistusregistrisse on omanikuna kantud vaid Teie elukaaslane või mõlemad. Kui omanikuna on registris vaid elukaaslane ei ole tegemist ka kaasomandiga (sõltumata laenu kaastaotlemisest). Kui mõlemad on kantud registrisse omanikena, olete Te kinnissja omanik vastavalt registris märgitud mõttelise osa suurusele.
Kuna kaasomanikel on kohustus katta kõik kaasomandi säilimise ja korrashoiuga seotud kulutused vastavalt kaasomandi osa suurusele, ei hõlma see vaid laenumakseid, vaid kõiki omandiga seotud makseid (ühistu remondifond, kindlustus jne). Tarbimisest tulenevad kulud tuleb katta isikul kes teenuseid tarbib. Kui mõlemad kasutavad korterit elukohana tuleks ka kulud kanda mõlemal. Seega saab olla ka Teil nõue Teie poolt kantud kulude hüvitamiseks.


Parimate soovidega
Tiina Mölder
HUGO OÜ jurist

Vasta