Vana võla maksmine aga ei saa inkassoga kokkuleppele

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 2
Liitunud: 03 Sept 2015, 07:14

Vana võla maksmine aga ei saa inkassoga kokkuleppele

08 Apr 2019, 17:57

Hetkel ei saa inkasso firmaga kuidagi kokkuleppele võla tasumise summas.
Sai 2008a. laenu võetud SMSrahast 3000 krooni (191.73€)
Maksehäire registrisse on nad märkinud 2009a. summas 2976.88. Summa on nii utoopiline, levitab valet infot minu kohta.
Olen ka rääkinud erainkassoga, nemad tahavad saada 400€ siis kustutavad võla.
Kas neil on õigust seda summat nõuda?
Vale summa pandud maksehäiretesse, mis õigused mul siin on ?

Postitusi: 1311
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Vana võla maksmine aga ei saa inkassoga kokkuleppele

12 Apr 2019, 18:38

Tere,

Inkassofirmade nõuded võivad koosneda põhisummast, intressidest ja viivistest. Seejuures on nii intress kui viivis eelnevalt lepingus kokku lepitud. Kui viivist kokku lepitud ei ole, saab arvestada vaid seadusest tulenevat viivist ja intressi.
Võlaõigusseadus § 113. Viivis
(1) Rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral võib võlausaldaja nõuda võlgnikult viivitusintressi (viivis), arvates kohustuse sissenõutavaks muutumisest kuni kohase täitmiseni. Viivise määraks loetakse käesoleva seaduse §-s 94 sätestatud intressimäär, millele lisandub kaheksa protsenti aastas. Kui lepinguga on ette nähtud kõrgem intressimäär kui seadusjärgne viivisemäär, loetakse viivise määraks lepinguga ettenähtud intressimäär.
[ <https://www.riigiteataja.ee/akt/105042013001> RT I, 05.04.2013, 1 - jõust. 15.04.2013]
Teil kui võlgnikul on õigus küsida nõude aluseks olevaid dokumente, sealhlgas ka inrtessi- ja viivisarvestust. Samuti võib olla siin tegemist aegunud nõudega, kui esine aegumise peatumise või katkemise aluseid. Kui summa siiski ebamõistlikult suur on ja inkassofirmaga mõistlikule kokkuleppele ei jõuta, soovitan pöörduda individuaalsele õigusnõustamisele registreerudes aadressil www.juristaitab.ee.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta