Tähtajalise üürilepingu erakorraline ülesütlemine

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 17 Sept 2019, 12:43

Tähtajalise üürilepingu erakorraline ülesütlemine

17 Sept 2019, 13:03

Tere,
Küsimus seoses tähtajalise üürilepingu lõpetamisega erakorraliselt. Kuna vend kaotas töö ning läks elukaaslasest lahku, siis ei ole enam finantsiliselt mõeldav üüripinna edasi kasutamine. Korteriomanikku teavitati kirjalikult soovist korter tagastada ning erakorraliselt leping lõpetada mõjuval põhjusel. Korteriomanik aga soovib 4 kuu maksete tasumist ning alles siis lõpetab lepingu erakorraliselt.
Uurides lepingut selgub,et üürileandja on aga eksinud kahe lepingu punkti vastu:
1. Üürileandja pole edastanud igakuiselt korrektselt arveid üürnike meiliaadressile vaid saatis meilile vaid summad, mida tasuda. (Tõendatav)Arved saime, kui küsisime tagant järgi need, kuigi lepingus on kirjas järgnev:2.4 Üürileandja kohustub esitama Üürnikule nõuetekohase arve hiljemalt 9 ks. kalendripäeva enne selle tasumise tähtaega
2. Üürileandja on kommunaalarvete sisse arvestanud remondifondi summa ning laenumakse.(Kuna üürnik ei saanud korrektseid arveid ei näinud, et kommunaalide arvetele on lisatud antud summad).See on seadusest tulenevalt ju vale tegevus.
3.Lisaks on üürileandja võtnud kindlustuse summa üürnikelt, mis tundub absurdsena. Kuigi lepingus on kõrvalkuludena välja toodud (1.1.1 lisaks Üürile Ruumide kasutamisega seotud kõrvalkulude, edaspidi – Kõrvalkulud, eest järgneva kuu 10 ks. kuupäevaks. Kõrvalkuludeks on kulud Üürileandja või Üürileandja poolt vahendatud kolmanda isiku teenustele nagu hoone, kus Ruumid asuvad, edaspidi – Hoone, haldus, hooldus ja kindlustus, elektrienergia, vesi, kanalisatsioon, gaas, küte.)Kuid kas ka see ei ole seadusega ebakõlas? Miks peab üürnik tasuma kindlustuse summa?

Palusime omanikul saata kolme kuu tasutud kommunaalide originaalarved, kus on selgelt näha, et üürileandja on lasknud üürnikul tasuda nii remondifondi, laenumakse kui küsinud ka kindlustuse eest raha.
Millised õigused on leping lõpetada ning, kuidas see absurdne olukord lahendada? Üürileandja on lepingut rikkunud ning võtnud ka alusetult rohkem raha.

Lugupidamisega

Postitusi: 1434
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Tähtajalise üürilepingu erakorraline ülesütlemine

21 Sept 2019, 19:57

Tere

Kui üürnikuga on kokku lepitud, et lisaks üürile peab ta tasuma ka kõrvalkulusid, siis siinkohal on Riigikohtu tsiviilkolleegium asunud seisukohale, et üürnik peab üürileandjale hüvitama kulud, mis seostuvad asja kasutamisega ja mille eest üürileandja on tasunud kolmandale isikule. Sisuliselt tähendab see seda, et üürnik ei peaks tasuma asjade eest, mis pole seotud korteri kasutamisega. Põhjendamatu on nõuda üürnikult remondifondi makse ja sihtotstarbeliste laenumaksete tasumist, kuivõrd need kulud ei ole otseselt seotud üürikorteri kasutamisega. Sama seaduse alusel on kokkulepe tühine, kui üürniku kohustus ei ole otseselt seotud üüritud eluruumi kasutamisega. Tsiviilseadustikus on kirjas, et tühisel tehingul ei ole algusest peale õiguslikke tagajärgi.
Seega on selline üürniku kahjuks kõrvalekalduv kokkulepe tühine ja tühise tehingu alusel saadu tuleb tagastada. Lisaks võib nõuda üürnik tagastavalt summalt viivist. Seda alates nõude esitamisest ning seaduses sätestatud määras 0,02% päevas.
Tasub aga teada, et nõude esitamise tähtaeg on maksimaalselt kolm aastat.
Võlaõigusseaduses on sätestatud, et Mõjuval põhjusel võib kumbki lepingupool nii tähtajatu kui tähtajalise üürilepingu üles öelda. Põhjus on mõjuv, kui selle esinemisel ei saa ülesütlemist soovivalt lepingupoolelt kõiki asjaolusid arvestades ja mõlemapoolseid huvisid kaaludes eeldada, et ta lepingu täitmist jätkab. Eelkõige loetakse mõjuvaks võlaõigusseaduse § 314-319 nimetatud asjaolusid. Siiski ei ole seaduses sätestatud loetelu ammendav ja võimalik on ka üürilepingu ülesütlemine Teie kirjeldatud asjaoludel, kui üürnik kaotas töö ja ei ole suuteline enam üürimakseid tasuma ei ole kummagi poole huvides sellist lepingut jätkata.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta