Tähtajatu üürilepingu korraline ülesütlemine - etteteatamistähtaeg

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 2
Liitunud: 23 Sept 2019, 12:22

Tähtajatu üürilepingu korraline ülesütlemine - etteteatamistähtaeg

23 Sept 2019, 12:27

Tähtajatus eluruumi üürilepingus on korralise ülesütlemise etteteatamise tähtaeg kirja pandud 2 kuud.
Selgus, et see ei ole kooskõlas VÕS § 312 lg 1, mis eeldab, et tähtaeg on 3 kuud või pikem aeg.

Kui üürnik teatab soovist leping korraliselt lõpetada, siis kas üürileandja võib eeldada, et korrektne etteteatamistähtaeg on 3 kuud (§312 lg1) ka siis kui lepingusse sai kirja pandud 2 kuud? Või kehtib lepingus kirjapandu, kuigi VÕS §311 lg2 ütleb, et kui ei järgita ülesütlemisel ettenähtud ülesütlemise tähtaega, loetakse leping ülesöelduks ettenähtud tähtaja möödumisest?

Teine küsimus, et kas üüriarve kuni lepingu lõpuni peab olema üürniku poolt enne eluruumi üleandmist/vastuvõtmist tasutud kui soovitakse eluruum tagastada koheselt, mitte lepingu lõppemise päeval?

Postitusi: 1434
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Tähtajatu üürilepingu korraline ülesütlemine - etteteatamistähtaeg

26 Sept 2019, 17:45

Tere

Vastavalt võlaõigusseadusele on eluruumi üürilepingus lepingupoolte õiguste ja kohustuste ning vastutuse osas seadusega sätestatust üürniku kahjuks kõrvalekalduv kokkulepe tühine.
Seega, kui ülesütlejaks oleks üürileandja, tuleks järgida seaduses sätestatud tähtaega. Kui aga ülesütlejaks on üürnik, kehtib kokkulepitud tähtaeg.
Üüri maksmise kohta on võlaõigusseaduses sätestatud, et kui üür on arvestatud teatud ajavahemike järgi, tuleb üüri ja kõrvalkulusid maksta pärast iga vastava ajavahemiku möödumist, kui lepingupooled ei ole kokku leppinud teisiti. Kui üüri ei arvestata ajavahemike järgi, peab üürnik maksma üüri ja kõrvalkulud lepingu lõppemisel.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta