Trahvi sisse nõudmine

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 01 Nov 2019, 04:45

Trahvi sisse nõudmine

01 Nov 2019, 05:25

Paistab, et hiljuti jõustunud kohtuotsuse abil on teatavad eraparklate haldajad saanud ligipääsu sõidukite omanike andmetele maanteeameti andmebaasist. Seoses sellega (eeldatavasti) laekus minu postkasti hiljuti kiri, kus ühe eraparkla esindaja teavitab mind kui kunagist sõiduki omanikku parkimistrahvist, mis on välja kirjutatud 2016 aastal ja nõuab selle tasumist koos mingisuguste muude lisatasudega. Selguse mõttes lisan, et trahv paistab olevat mitte tasulisel alal parkimise eest maksmata jätmise, vaid kõigest parkimiskella paigaldamata jätmise eest tasuta parklas. Sisse nõutav summa on loomulikult ka äärmiselt ebaproportsionaalselt suur selle niinimetatud rikkumise kohta.
Nimetatud sõiduk kuulus aastal 2016 tõesti mulle, aga seda kasutas volituse alusel mitu isikut. Võimalik, et pargiti nimetatud parklas, kus siis nähtavasti oli nõutav parkimiskella kasutamine. Minuni aga polejõudnud ei nimetatud trahviteatised ega mingit muud infot selle kohta. Aastaid tagasi kui olin auto omanik, oli mul loomulikult teatav ülevaade, kes ja millal autot kasutada võis. Täna seda aga ilmselgelt enam ei tea ja oleks ka äärmiselt raske kui mitte võimatu välja selgitama hakata.

Seadusest saan aru, et iga eraparklaga nö. lepingu sõlmib sõidukiga sildi alt sisse sõitnud sõiduki juht, kes ei pruugi samas olla auto omanik ja antud juhul ka kindlasti ei olnud. Olen teadlik, et sõiduki omanikuna on mul kohustus 6 kuu jooksul teada, kes suvalisel ajahetkel, suvalises kohas minu sõidukit kasutas, juhul kui see ei olnud mina ise. Kas saab aga sellist asja eeldada ja nõuda ka ligikaudu 3 aastat hiljem?
Kas erafirma, kes on siis oma eramaal väidetavalt sõlminud parkimislepingu mõne kolmanda isikuga, saab tõepoolest nõuda aastaid hiljem minu kui tolleaegse omaniku käest kohtu kaudu tolleagse auto kasutaja trahvide kinni maksmist? Kas sellel erafirmal ei lasu seadusest tulenevat kohustust teha kindlaks tegelik isik või isikud, kes nende parklasse sisenesid ja sõidukit seal parkisid?

Postitusi: 1566
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Trahvi sisse nõudmine

05 Nov 2019, 15:44

Tere

Eelduslikult on küsimuses tegemist parkimise eest määratud viivistasu otsusega. Liiklusseadusest tulenevalt on viivistasu maksja mootorsõiduki või selle haagise omanik ja viivistasu määr ei tohi ületada 31 eurot ööpäevas. Viivistasu täpsustatud määra, sealhulgas vajaduse korral selle diferentseeritud määrad, kehtestab kohaliku omavalitsuse volikogu. Viivistasu määramise aegumisele kohaldatakse maksukorralduse seaduse § 98 lõikes 2 sätestatut. Nimetatud sätte kohaselt on maksusumma määramise aegumistähtaeg üks aasta. Seega, ligi kolm aastat hiljem määratud viivistasu nõue on aegunud ja sellele saab esitada aegumise vastuväite. Aegunud nõude täitmist saab võlausaldaja küll nõuda, ent võlgnik võib selle täitmisest keelduda tuginedes aegumisele.
Kui viivistasu otsuse saanud isik leiab, et viivistasu otsusega on rikutud tema õigusi, võib ta pöörduda vaidega valla- või linnavalitsusse või esitada kaebuse halduskohtule. Seega soovitan esitada vaide aegumise vastuväitega.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta