Kinnistuga seotud tagasiulatuv nõue uutele omanikele

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 10 Jaan 2020, 10:55

Kinnistuga seotud tagasiulatuv nõue uutele omanikele

10 Jaan 2020, 11:17

Tere päevast

Veevärk esitas kolme kaasomanikuga majale arve teenuse eest tagasiulatuvalt kümne aasta kohta viitega alusetule rikastumisele ja selle maksimaalsele aegumistähtajale. Samas on praegused kaasomanikud majas olnud vastavalt pool, viis ja seitse aastat. Mõistus ütleb, et praeguste omanike alusetu rikastumine polnud enne omandi ja valduse omamist võimalik.

Kas allolevad viited VÕSile on asjakohased?

§ 216. Asjaga seotud kasu, kulud ja koormised
(1) Kasu, mis saadi asjast enne seda, kui see tuli üle anda, kuulub müüjale, välja arvatud juhul, kui sellise kasu saamist võis mõistlikult oodata pärast seda, kui asi tuli üle anda. Kasu, mis saadi asjast pärast seda, kui see tuli üle anda, kuulub ostjale, välja arvatud juhul, kui kasu saamist võis mõistlikult oodata enne seda, kui asi tuli üle anda.


§ 1019. Käsundita asjaajaja eksimus soodustatu isikus
Kui käsundita asjaajaja ei tea, kes on soodustatu, või kui ta peab soodustatuks ekslikult vale isikut, tulenevad asjaajamisest õigused ja kohustused tegelikult soodustatule.

Postitusi: 1555
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Kinnistuga seotud tagasiulatuv nõue uutele omanikele

16 Jaan 2020, 16:22

Tere

Paraku ei ole võimalik Teie kirjeldatu põhjal asuda seisukohale, et tsiteeritud VÕS sätted on asjakohased. Ka jääb arusaamatuks nõude sisu.
Riigikohus on varasemalt selgitanud, et uus omanik ei ole endise omaniku õigusjärglane, vaid solidaarvastutaja, st uue omaniku vastutus tekib võõrandaja vastutuse kõrval, mitte selle asemel. See tähendab, et vee-ettevõtjal on õigus otsustada kelle vastu ta nõude esitab. Kui nõue esitatakse uue omaniku vastu, kes on ostnud kinnisasja usus, et võlgnevused puuduvad, saab uus omanik esitada peale nõude rahuldamist omakorda nõude eelmise omaniku vastu.
Aegumise küsimuse seisukohalt omab suurt tähendust see, mille alusel tekib omandaja solidaarne vastutus. Riigikohtu juhiseid järgides võiks oletada, et tegemist on eelkõige võlaõigusseaduse paragrahvis 65 reguleeritud suhtega. Iga solidaarvõlgnik võib esitada võlausaldaja nõudele vastuväiteid, mis tulenevad solidaarkohustusest või tema enda õigussuhtest võlausaldajaga. Kuna kirjutate, et tegemist on 10 aasta taguse võlgnevusega, on see tõenäoliselt aegunud Tsiviilseadustiku üldosa seaduse kohaselt on tehingust tuleneva nõude aegumistähtaeg kolm aastat.
Kuna küsimuses esitatud asjaolud ei ole selged ja asjaolude täpsustumisel on võimalik teistsugune õiguslik hinnang, soovitan pöörduda oma küsimusega individuaalsele õigusnõustamisele registreerudes eelnevalt veebilehel www.juristaitab.ee

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta