Küsimus nn varjatud vigade kohta

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 18 Veebr 2020, 21:56

Küsimus nn varjatud vigade kohta

18 Veebr 2020, 22:09

Kas minul kui korteri ostjal on õigus nõuda nn "varjatud vigade" hüvitamist müüjalt kui tema väidab et ei olnud ise ka nendega kursis? lepingus on ju kirjas : Müüja vastutust ei välista see, et müüja ise lepingu eseme lepingutingimustele mittevastavusest ei teadnud (võlaõigusseadus § 218 lg 4). Tuli välja väikse viimistlusremondi käigus, et põrandatalad on suhteliselt mädad, seina sees (kipsi taga) tundub olevat hallitus kuna sinna oli soojustuseks paigaldatud vill aga kivimaja ei tohi sellega soojustada, vesi mis tuleb puurkaevust ei vasta ütlustele. Kas neid saab nimetada varjatud vigadeks? või on see lepingutingimustele mittevastamine, või üldse midagi muud.

Postitusi: 1555
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Küsimus nn varjatud vigade kohta

26 Veebr 2020, 17:47

Tere,

Müüja oluliseks kohustuseks on anda müüdud asi üle kindlaksmääratud seisundis. VÕS § 217 lg 1 kohaselt peab üleantud asi vastama lepingutingimustele. Ostjale üleantav asi peab vastama lepingutingimustele, eelkõige koguse, kvaliteedi, liigi, kirjelduse jne osas. Ostja peab teatama asja lepingutingimustele mittevastavusest müüjale mõistliku aja jooksul pärast seda, kui ta asja lepingutingimustele mittevastavusest teada sai või pidi teada saama. Müüdud asja vastavust lepingutingimustele hinnatakse nii asja faktiliste omaduste kui ka õigusliku seisundi alusel, mis peavad vastama kokkulepitule. Asi peab oma faktiliste omaduste poolest olema vaba puudustest, mis vähendavad müüdud asja kasutusväärtust.
Müüja vastutab asja lepingutingimustele mittevastavuse eest, kui mittevastavus on olemas juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko ülemineku ajal ostjale, isegi kui mittevastavus ilmneb hiljem (varjatud puudus). Ostja võib lepingutingimustele mittevastavusele tugineda sõltumata sellest, et ta asja üle ei vaadanud või selle lepingutingimustele mittevastavusest õigeaegselt ei teatanud, kui:
1) asja lepingutingimustele mittevastavus on tekkinud müüja tahtluse või raske hooletuse tõttu;
2) müüja teadis või pidi teadma asja lepingutingimustele mittevastavusest või sellega seotud asjaoludest ja ei avaldanud seda ostjale. Siinjuures on oluline ka näiteks kui kaua oli ese enne müüki müüja omandis. Kui ese oli müüja omandis piisavalt kaua, tuleb eeldada, et ta puudustest vähemalt pidi teadma.
Kõiki konkreetseid asjaolusid arvestava õigusnõustamise saamiseks soovitan registreerida individuaalsele õigusnõustamisele veebilehel www.juristaitab.ee

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta