1. leht 1-st

Puhastusala hooldus

Postitatud: 29 Okt 2015, 14:48
Tere.
Kas puhastusala, mis asub kinnisvara omaniku krundi ja valla ühiskasutatava tee vahel on PUHASTUSALAna käsitletav, kui see on 10 m lai, 30 m pikk ja sellel asuvad 8 m kõrgused pärnad? Kui see on siiski haljasala, kas seda peab ka krundi omanik puhastama? Kuidas mõista valla poolt sätestatud korda: https://www.riigiteataja.ee/akt/415102014016 ? Selgitustaotlusele vastati, et valla tee ja meie krundi vaheline ala on puhastusala ning meie peame seda korras hoidma.

Lugupidamisega,

Re: Puhastusala hooldus

Postitatud: 30 Okt 2015, 11:41
Kohtla valla heakorra eeskirja § 2 p 5 sätestab puhastusala mõiste. Puhastusalaks on kinnistuga piirnev territoorium kuni avalikus kasutuses oleva tee või tänava katteni. Arvestades sellist sõnastust ja Teie küsimuses kirjeldatud ala, siis on tegemist puhastusalaga kehtestatud heakorra eeskirja mõttes. Haljasala kirjeldus Teie poolt viidatud eeskirjas on oluliselt erinev ja haljasalaks on teadlikult kujundatud maastik, maastikuosa või hoonetevaheline välisruum, mida iseloomustab ümberkujundatud reljeef, valitud taimestik ja vastavafunktsioonilised rajatised. Eeskirja kohaselt on haljasalaks inimtegevuse tulemusena kujundatud ala. Sellisel juhul tuleb eeldada, et haljasala rajamiseks on koostatud või tellitud projekt ning haljasala rajamine on toimunud vastavalt projektile.
Kui Te ei nõustu vallavalitsuse poolt antud selgitusega ja see on Teile edastatud kirjalikult, siis saate antud küsimuses pöörduda kaebusega halduskohtusse. Riigilõiv kaebuse esitamisel on 15 eurot.


Vastas Vambola Olli.