Osaniku vastutus ettevõttes kui pole enam juhatuse liige

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 16 Nov 2015, 16:07

Osaniku vastutus ettevõttes kui pole enam juhatuse liige

16 Nov 2015, 16:41

Ettevõttes on 4 osanikku kus kõik ka juhatuses. Ettevõtte põhikirjas on lubatud kus piisab ühest juhatuse liikme allkirjast otsuste tegemisel, lepingute allkirjastamisel, jms. Juhatuses pole ühelgi liikmel lepinguid ega muid kokkuleppeid juhatuse liikme töö, vastutuse reglementeerimiseks.
Soovin tagasi astuda juhatusest omal soovil. Kas piisab ainult minu avaldusest ja allkirjast registriosakonnale või peavad antud juhul kõik juhatuse liikmed minu otsust aktsepteerima oma allkirjadega? Juhul kui nad seda ei soovi, kuidas peaksin toimima, et saavutada oma eesmärk?
Juhul kui ma pole enam juhatuses, kuid olen edasi passivne osanik, kas vastutan jätkuvalt juhatuse tegevuse (näiteks võlgnevuse tekkimiste vms.) eest oma isikliku varaga?

Ette tänades vastuste eest!

Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Re: Osaniku vastutus ettevõttes kui pole enam juhatuse liige

18 Nov 2015, 10:26

Äriseadustiku § 184 lg 7 kohaselt võib juhatuse liige juhatusest tagasi astuda sõltumata põhjusest, teatades sellest enda määranud organile. Juhul, kui kuu aja jooksul ei ole osanikud Teiega ühendust võtnud ega rahuldanud tagasi astumise avaldust, siis teatage tagasi astumisest kirjalikult Tartu Maakohtu Äriregistriosakonnale. Äriseadustiku § 61 lg 2 näeb ette, et kande ebaõigsuse või puudumise kindlakstegemisel teatab registripidaja sellest ettevõtjale, kelle avalduse alusel tulnuks kanne teha. Kui kahe nädala jooksul teatamisest ei ole kande tegemisele või parandamisele vastu vaieldud, teeb või parandab registripidaja kande ise. Vastuväidete saamisel otsustab registripidaja nende põhjendatuse üle kandemäärusega.
Osanikud võivad võtta vastu otsuseid ka juhatuse ja nõukogu pädevusse kuuluvates küsimustes. Sellisel juhul vastutavad osanikud nagu juhatuse või nõukogu liikmed. Seega, kui Te olete osanikuna osalenud osaühingu juhtimises võttes vastu otsuseid seoses osaühingu igapäevase majandustegevusega, siis vastutate Te kui juhatuse liige. Juhatus on osaühingu juhtorgan, mis esindab ja juhib osaühingut. Osaühingu juhtimisel on oluline, millised õigused on vastavalt põhikirjale juhatusel ja juhatuse liikmetel. Juhatuse liikmed on osaühingu nimel tehingute tegemisel kohustatud osaühingu suhtes järgima põhikirjas ettenähtud või osanike, nõukogu või juhatuse kehtestatud piiranguid.
Osanik vastutab osanikuna osaühingule, teisele osanikule või kolmandale isikule süüliselt tekitatud kahju eest. Osanik ei vastuta tekitatud kahju eest, kui ta ei ole võtnud osa kahju tekitamise aluseks olnud otsuse vastuvõtmisest või kui ta hääletas otsuse vastu.


Vastas Vambola Olli.

Vasta