Kõrgepingeliin

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Kõrgepingeliin

19 Nov 2015, 11:30

Minul on mure seoses Eleringi poolt planeeritava kõrgepingeliini rajamisega minu maatükile. Maatükk on elamumaa Saue vallas ning sinna on planeeritud maja ehitus ning selleks on tehtud juba ettevalmistused ja on olnud suured väljaminekud.

Millised on minu õigused ja võimalused? Elering maad ära osta ei soovi ning väidab, et kompenseerib vaid posti aluse maa rendihinna (mis on on seotud maamaksu hinnaga), mis on naeruväärselt väike summa.

Kas ma pean nüüd selleks pöörduma kohtusse, et minu maad vägisi ära ei võetaks? Kas mul on õigus nõuda, et Elering ostaks minu maatüki turuväärtushinnaga, mis oli enne planeeritavat elektriliini rajamist.

Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Re: Kõrgepingeliin

19 Nov 2015, 11:31

Uute liinide rajamist on käsitlenud Riigikohus oma viimaste aastate lahendites - kohtu seisukoht on, et rajatava liini kaitsevööndis on omanikul õigus liini ehitajalt nõuda talumistasu turuhinna alusel ja see fikseeritakse ka notariaalses servituudi lepingus sel juhul. Aluseks peaks siis olema sellise maa rendihind turul. vaadakse ka täpsemalt talumine.ee kodulehelt infot.


Vastas Priidu Pärna.

Postitusi: 1
Liitunud: 19 Nov 2015, 13:13

Re: Kõrgepingeliin

19 Nov 2015, 13:19

Tänan vastuse eest,
kuid ma ei soovi sellist maatükki üldse omada, kus on peal kõrgepingeliin. Seega minu sooviks on maatükk Eleringile ära müüa. Kas mul on õigus mitte leppida talumiskohustusega ja mitte nende lepingule alla kirjutada kuniks nad on nõus maa minult täishinnaga ära ostma?

Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Re: Kõrgepingeliin

24 Nov 2015, 18:46

Sõltuvalt asjaoludest võib tõesti talumiskohutus olla välistatud või võib omanik nõuda liini ehitajalt kinnistu omandamist. Vastavad sätted allpool.


ASJAÕIGUSSEADUSE §158 lg (2) Käesoleva paragrahvis sätestatud talumiskohustust ei ole isikul juhul, kui tehnovõrgust või -rajatisest tulenev kitsendus kinnisasja omanikule on oluliselt suurem kui avalik huvi tehnovõrgu või -rajatise vastu või tehnovõrguga liituda soovija huvi tehnovõrguga liitumise vastu ja on olemas võimalus ehitada tehnovõrk või -rajatis nii, et teise kinnisasja omanik ei satu samaväärsesse või halvemasse olukorda.
Kinnisasja sundvõõrandamise seaduse § 6. Sundvaldus

(1) Kui kinnisasja sundvõõrandamine ei ole otstarbekas, võib kinnisomandit üldistes huvides kitsendada sundvalduse seadmisega. Sundvalduse seadmisele kohaldatakse kinnisasjade sundvõõrandamise sätteid, kui käesolevast paragrahvist või käesoleva seaduse 81. peatükist ei tulene teisiti.
(2) Sundvalduse seadmine seisneb kinnisasja koormamises piiratud asjaõigusega või asjaõigusseaduse §-s 1581 sätestatud tehnovõrgu või -rajatise talumiskohustuse kehtestamises.
(4) Kui kinnisasja koormamine sundvaldusega ei võimalda kinnisasja vastavalt senisele otstarbele kasutada, on kinnisasja omanikul õigus sundvalduse seadmise taotlejalt nõuda, et see omandaks kinnisasja või selle osa.


Vastas Priidu Pärna.

Vasta