Osaühingu vara

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Osaühingu vara

28 Nov 2015, 17:32

Mis peaks tegema juhul, kui osaühing on kustutatud ja sellele osaühingule kuuluva vara seiskord on halb ning vajab vallavolikogu poolt vastuvõetudeeskirjade järgi korrastamist. Kelle poole peaks siis pöörduma, s.t kellele see vara siis kuulub? Osaühinguga oli seotud ka likvidaator, kuid registri järgi on endiselt omanikuna kirjas kustutatud osaühing. Kas meil on õigus likvidaatorilt midagi nõuda? Asjaga on seotud samuti veel Eesti Riigi Tugiteenuste keskus, kes on seadnud keelumärke kinnistu käsutamisele. Oleme nõutud ja ei oska enam midagi antud juhul teha. Kas saate meid selles osas aidata või anda mingit infot, kelle poole peaksime pöörduma või mis võimalused meil on üldse?

Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Re: Osaühingu vara

28 Nov 2015, 17:34

Teie küsimusest ei selgu, mis suhe on Teil likvideeritud osaühinguga. Juhul, kui Te olete likvideeritud ja registrist kustutatud osaühingu osanik, siis tuleb Teil huvitatud isikuna pöörduda kohtusse. Kui pärast osaühingu registrist kustutamist ilmneb, et osaühingul jäi jaotamata vara ja vajalikud on täiendavad likvideerimisabinõud, võib kohus huvitatud isiku nõudel otsustada täiendava likvideerimise ja ennistada vanade likvideerijate õigused või määrata uued likvideerijad. Täiendava likvideerimise käigus tuleb lahendada kõik küsimused seoses alles oleva osaühingu varaga. Täiendava likvideerimise käigus tuleb lahendada ka Riigi Tugiteenuste nõude küsimus. Osaühingu võlausaldaja nõudel võib likvideerimise pärast osaühingu registrist kustutamist läbi viia üksnes juhul, kui võlausaldaja põhistab, et tema nõue osaühingu vastu jäi likvideerimismenetluses rahuldamata, tal ei ole võimalik nõuet muul viisil rahuldada ja likvideerimise ennistamise korral on võimalik tema nõue rahuldada, või kui osaühingut ei oleks võinud vaidluse tõttu nõude üle registrist kustutada. Võlausaldaja taotlust täiendavaks likvideerimiseks ei rahuldata muu hulgas siis, kui ta mõjuva põhjuseta jättis oma nõude likvideerijatele õigeaegselt esitamata.


Vastas Vambola Olli.

Vasta