Arvesti näitude kontrollimise õigus

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 01 Dets 2015, 10:27

Arvesti näitude kontrollimise õigus

01 Dets 2015, 11:11

Ostsin uues korterelamus uue korteri ja on tekkinud järgnev probleem.
Kaugloetavad kütte ja vee arvestid on paigaldatud vannituppa ripplae peale. Kuna tehniliselt peab näidik olema ülespoole (Ehitaja väide), siis näite saab vaadata ainult nii, et peab suruma peegli näidiku ja lae vahele ja loodad, et näed midagi või saad pilti teha (püüdes samal ajal teise käega valgust näidata). Ehitajaga koos mõõdikute algnäite ei ole fikseerinud. Ehitaja ise fikseeris näidud. Ma ei saa kontrollida, kas need on õiged, mida ehitaja mulle kauglotavalt arvestilt on üles kirjutanud. Ehitaja pika proovimise peale pildid suutis teha - osad neist on küllalt raskesti loetavad siiski. Ehitaja väidab, et kuna on kauglugemine, siis klient ei peagi neid mõõdikuid füüsiliselt nägema. Soov oleks Ehitajale saata viite õigusaktile, kus on kirjas, et peab küll suutma neid näite ka ise kontrollida. Kas saaksite saata viite õigusaktile, mis minu väidet Ehitajale tõendab.

Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Re: Arvesti näitude kontrollimise õigus

02 Dets 2015, 17:50

Kui kortermajale on antud kasutusluba, siis järelikult peaks näidikute paigutus olema kooskõlas ehitusnormidega. Ühisveevärgist klientidele müüdav vesi peab olema mõõdetud kinnistu veevärgile vee-ettevõtja paigaldatud veearvesti abil, kui vee-ettevõtja ja klient ei ole kokku leppinud teisiti. Kortermaja puhul on kliendiks tavaliselt kortermaja Te peaksite pöörduma korteriühistu poole ja paluma selgitust, vee-ettevõtjaga sõlmitud lepingu kohta. Erinormi, kuidas peaks olema paigaldatud veearvest, ei ole. Te peaksite jääma endale kindlaks ja nõudma, et Teie korteri veearvesti saaks paigaldatud nii, et veearvesti näit on jälgitav. Tegemist on mõõtmisega ning mõõtetulemuste alusel tuleb Teil tasuda tarbitud vee eest. On absurdne olukord, kui veearvesti on olemas, kuid näitu lugeda ei ole võimalik.
Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seadus reguleerib kinnistute veega varustamise ning kinnistute reovee, sademevee, drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise ja puhastamise korraldamist ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaudu ning sätestab riigi, kohaliku omavalitsuse, vee-ettevõtja ja kliendi õigused ja kohustused.


Vastas Vambola Olli.

Vasta