Võimalikud varjatud puudused kortermajas

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 31 Mai 2016, 19:28

Võimalikud varjatud puudused kortermajas

31 Mai 2016, 19:41

Tere,
renoveeritud korter asub kolmekordses 70-nendates ehitatud paneelmajas. Maja fasaad on renoveeritud kuid, fresh-klappe (ventilatsiooniklappe) ei ole korteritesse paigaldatud, korteris on pakettaknad.

Kas alljärgnevaid asjaolusid võib pidada varjatud puudustena ja kas on võimalik esitada müüjale ja edaspidi ka kohtusse nõue?

1. Korteriga tutvumisel küsis ostja korduvalt, kas elektrijuhtmestik on vahetatud. Müüja alati vastas jaotavalt, et elektrijuhtmestik on vahetatud. Välisvaatluse abil seda ei olnud võimalik tuvastada, lisaks pistikud ja lülitid olid uued. Ostu-müügi lepingus ei ole elektrijuhtmestiku olukord kuidagi kirjeldatud. elektriku külastamise tulemusena selgus, et elektrijuhtmestik on vahetamata. Müüja väidab, et pidas silmas uue juhtmestiku all pistikute vahetust.

2. Kõikide korterite akende peal tekkis hallitus kohe peale sissekolimist. Müüja ei ole hoiatanud, et aknad hallitavad. Müüja väide on see, et kuna on näha, et majal on penofassaad ja puudub ventilatsiooni süsteem pidi ostja järeldama, et hallitus on võimalik. Ostu-müügi leping ei käsitle korteri ventilatsiooni süsteemi.

Tänan!

Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Re: Võimalikud varjatud puudused kortermajas

05 Juun 2016, 19:17

1. Tegemist on kindlasti varjatud puudusega ja otsese ostja petmisega. Müüja väide, et ta pidas uue juhtmestiku alla silma pistikute vahetust, on lapsik väide.
2. Mis puutub ventilatsiooni, siis sellel puhul võib olla tegemist projekteerimisveaga või ehituspraagiga.
Müüja oluliseks kohustuseks on anda müüdud asi üle kindlaksmääratud seisundis. VÕS § 217 lg 1 kohaselt peab üleantud asi vastama lepingutingimustele. Ostjale üleantav asi peab vastama lepingutingimustele, eelkõige koguse, kvaliteedi, liigi, kirjelduse ja pakendi osas. Lepingutingimustele peavad vastama ka asja juurde kuuluvad dokumendid. Kui nüüd asi ei vasta lepingu tingimustele kvaliteedi poolest, siis tuleks Teil võimalikult kiiresti teatada sellest müüjat. Ostja peab teatama asja lepingutingimustele mittevastavusest müüjale mõistliku aja jooksul pärast seda, kui ta asja lepingutingimustele mittevastavusest teada sai või pidi teada saama. Müüdud asja vastavust lepingutingimustele hinnatakse nii asja faktiliste omaduste kui ka õigusliku seisundi alusel. Põhimõtteliselt peavad nii asja faktilised omadused kui ka õiguslik seisund vastama kokkulepitule. Asi peab olema oma faktiliste omaduste poolest olema vaba puudustest, mis vähendavad müüdud asja kasutusväärtust.
Korteri müümisel oleksite muidugi pidanud korteri vajaliku hoolsusega üle vaatama. Isegi nüüd, kui Te teete ise remondi, peaksite ehitusasjatundjal laskma ostetud korteri üle vaadata ja koostada akti puuduste kohta. Sellisel juhul on Teil olemas asjatundja arvamus, millele tugineda nõudmiste esitamisel. Kuna müüja Teie pretensioone ei tunnistanud, siis ei olnud alust loota, et müüja nõustuks puudused kõrvaldama. Sellises olukorras olete Te õigustatud ise vajalikud tööd tegema või tellima remondi ning pärast kulutuste katmist saate nõuda müüjalt tehtud kulutuste hüvitamist. Kui müüja keeldub hiljem kulutuste hüvitamisest, on Teil õigus pöörduda kantud kulutuste väljamõistmiseks kohtusse. Milline on võimalus, et Teie hagi rahuldatakse, ei ole võimalik ühelgi juhul ette öelda. Teil peavad olema veenvad tõendid oma väidete kohta. Teil oleks ilmselt mõistlik pöörduda advokaadi poole, kes aitaks Teid kohtuvälise nõude esitamises ja koostaks hagiavalduse ning esindaks Teid kohtus. Hagi rahuldamisel mõistetakse Teie poolt kantud kulutused välja vastaspoolelt.Vastas Vambola Olli.

Vasta