Kaasomandi küsimus

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 3
Liitunud: 16 Nov 2015, 10:22

Kaasomandi küsimus

24 Aug 2016, 13:24

Tere,
Soovime korteriühistus keldripinna võrdselt ära jagada ja korralikud keldriboksid ehitada, aga hetkel on kümnest korterist kaks selle vastu, kus juures nad omavad hetkel suuremat keldripinda kui nende mõtteline osa võimaldaks, üks inimene on üldse keldrita, sest kahest üks on selle omastanud.
Oleme korraldamas üldkoosolekut ja meil on ka konkreetne plaan (skeem), kuidas kelder võiks jaotuda, et kõik saaksid võrdse osa (kuigi oleks õigus jagada mõttelise osa baasil). Kas koosolekul enamuse poolt vastu võetud otsus kehtiks ja kas sellega saaks ka sisse seada notariaalse kasutuskorra? Mis võimalused on kui need kaks isikut jalutavad antud küsimuse ajal minema ja seda koosoleku enamuse otsust ei tunnista? Kas isikul, kelle kaasomand on hõivatud, on õigus mingile hüvitisele ja kas selle peaks kompenseerima hõivaja?

Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Re: Kaasomandi küsimus

28 Aug 2016, 18:59

Tekkinud probleemi lahendamisel tuleb juhinduda Asjaõigusseaduse §-st 74, mille kohaselt kaasomandis oleva asja võib võõrandada või koormata, samuti asja või selle majanduslikku otstarvet oluliselt muuta ainult kõigi kaasomanike kokkuleppel. Seega tuleb saavutada kõigi korteriomanike nõusolek keldri kasutuskorra kehtestamiseks. Samale seisukohale on asunud Riigikohus oma lahendites, mis puudutavad kaasomandi kasutuskorra kindlaks määramist (parkimiskord korteriühistu maal). Seega üldkoosoleku otsus, kui selle poolt ei hääleta kõik korteriomanikud on ebaseaduslik. Iseenesest aga ei ole kokkulepe, millega antakse kõigile korteriomanikele kasutusse võrdne osa keldrist, ebaseaduslik. AÕS § 71 lg 2 sätestab, et kaasomanikule kuulub tema osale vastav osa ühisest asjast saadavast kasust, kui kaasomanike kokkuleppega ei nähta ette teisiti.
Korteriomaniku poolt ilma teiste korteriomanike nõusolekuta teatud suurema osa hõivamine on samuti ebaseaduslik. Selline olukord tuleks lõpetada ja korteriühistu juhatus peaks tegema kahele korteriomanikule ettepaneku ülemäärase keldri pinna hõivamise lõpetamiseks. Vajadusel tuleks ilmselt pöörduda kohtusse.


Vastas Vambola Olli.

Vasta