Kinnistuomaniku kohustused

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Kinnistuomaniku kohustused

27 Sept 2016, 15:15

Soovin infot kinnistuomaniku kohustuste kohta. Meil on olukord kus majal on 2 omanikku (75% ja 25%). Maja juures on vaja suviti iga nädal muruniita ja talvel lume korral lund lükata kõnniteelt. Hoones elab 90a memm, kes ei ole omanik. Praegusel juhul teeb eelpool mainitud tööd suurema osalusega omanik, kuid temagi tervis pole kiita. Kuidas saaks mõjutada teist omanikku, et ta võtaks neist töödest osa või hüvitaks need? Kas saab möödunud aastate eest ka nõuda hüvitist? Kui 25% omanik oma osaluse majast sai lubas tulla aitama, sellest on nüüd 6 aastat möödas ja abikäsi ei kuskilt. Kui on vaja remonti teha, siis samuti ei ole ta nõus sinna raha panema. Samas kui 75% omanik ainult oma raha eest hoonet
korrastaks, suurendaks see hoone väärtust ja samas saaks ka teine omanik oma osaluse eest suuremat tulu müügi korral. Millised kohustused on omanikul seaduse järgi hoone omamisel ja mida saaksime meie teise omanikuna ette võtta kui ta neid ei täida?

Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Re: Kinnistuomaniku kohustused

27 Sept 2016, 15:16

Teie kirjast ja küsimustest saab järeldada, et tegemist on kaasomanikega, kus ühele kuulub ¾ mõttelist osa ja teisele ¼ mõttelist osa kinnistust. Asjaõigusseaduse § 72 lg 4 kohaselt on kaasomanikul õigus teha asja säilitamiseks vajalikke toiminguid teiste kaasomanike nõusolekuta, kuid ta võib teistelt kaasomanikelt nõuda asja säilitamiseks vajalike kulutuste hüvitamist võrdeliselt nende osadega. Seega, kui Te remondite elamut ning remont on vajalik vara säilimise kohalt, siis on Teil õigus nõuda teiselt kaasomanikult ¼ ulatuses kantud kulutuste hüvitamist.
AÕS § 72 lg 1 sätestab, et kaasomanikud valdavad ja kasutavad ühist asja kokkuleppel. Kaasomanike häälteenamusega tehtava otsusega võib otsustada küsimusi, mis jäävad ühise asja tavapärase valdamise ja kasutamise piiridesse. Häälte arv otsuse tegemisel sõltub omandi osa suurusest. Viidatud sättest tulenevalt saaksite sõlmida teise kaasomanikuga kokkuleppe hooldustööde tegemise osas, kes milliseid töid teeb või palgatakse ühiselt isik, kes aitab ülejõu käivate tööde tegemisel.
Te peaksite ka mõistma reaalselt kujunenud olukorda, kus teisele kaasomanikule kuulub ainult ¼ mõttelist osa kaasomandist ning seega võibki tema panus ühise asja korrashoidu olla oluliselt väiksem. Tekkinud olukorras oleks pigem otstarbekas kaaluda kaasomandi lõpetamist. Kaasomandi lõpetamisel jagatakse asi vastavalt kaasomanike kokkuleppele ja kui see ei õnnestu, siis tuleb pöörduda kohtusse.
Mingit reeglite kogumit kinnisvara omanikule kehtestatud ei ole. Kinnistu heakorra osas on tavaliselt vajalik juhinduda kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud heakorra eeskirjast.


Vastas Vambola Olli.

Vasta