Mul on küsimus täitemenetluse kohta

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 13 Okt 2016, 11:44

Mul on küsimus täitemenetluse kohta

13 Okt 2016, 12:06

Tere

Sattusin väga ootamatult väga raskesse olukorda. Investõigus andis mu maksete hilinemise pärast kohtusse. Kirjeldasin kohtule oma olukorda ja palusin kompromiss lepingut. Saavutasime selle. Esimene maksepäev lahenes, olin veel raskustes ja teatsin, et jään maksega hiljaks. Kirjutasin sellest Investõiguse esindajale ja palusin vabandust. Hiljem tasusin ka kokkulepitud makse. Juulikuu makse sooritasin õigeaegselt. Peale seda sain Investõigus kirja, teatega, et asi on edasi antud kohtutäiturile. Otsisin üles andmed kohtutäituri kohta, et sooritada järgmine makse. Seda ma enam teha ei saanud. Panga arve ja korter olid arestitud. Minul puudus selle kohta igasugune info. Alles hiljem sain paberid arestimise kohta. Nüüd olen veel makseid sooritanud, et päästa siiski laste kodu ja tasuda võlgnevus, mille maksmisest pole ma kõrvale hoidnud. Kas mul oleks mingi võimalus peatada meie kodu müük enne kui me lastega kodutuks jääme. Kasvatan üksi kahte alaealist last ja meie sissetulekud on momendil ainult peretoetus, toimetulekutoetus töötukassatoetus ja sugulaste abi. Kas mul oleks mingi võimalus peatada korteri müük?

Sooviksin, et laste kodu jääks neile alles. Et seda ei müüdaks võõrastele maha ja meid ei tõstetaks kuuse alla. Kas mul oleks mingisuguseid võimalusi?

Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Re: Mul on küsimus täitemenetluse kohta

19 Okt 2016, 20:58

Peab mõistma, et täitemenetluse primaarseks eesmärgiks on nõude tõhus ja võimalikult kiire täitmine, milles on esikohal sissenõudja õigustatud huvi.
Täitemenetluse läbiviimisel on kohtutäitur kohustatud viivitamatult tarvitusele võtma seadusega lubatud abinõud täitedokumendi täitmiseks.

Täitetoimingu (vara arestimise) peatamiseks ja/või edasilükkamiseks on täitemenetluses põhimõtteliselt kaks võimalust:

1. kokkuleppel sissenõudjaga;

2. kohtu määruse alusel.
Esimesel juhul tuleb Teil saavutada sissenõudjaga kokkulepe selle kohta millistel tingimustel on ta nõus vara (korteri) realiseerimisega ootama. Üldjuhul on sellise kokkulepe sisuks võlgniku poolt regulaarsete ja sissenõudja seisukohast piisava suurusega maksete tegemine.

Teise võimaluse kasutamiseks tuleb Teil esitada kohtule avaldus TMS § 45 järgi. TMS § 45 kohaselt kohus võib võlgniku avalduse alusel täitemenetluse peatada või täitmist pikendada või ajatada, kui menetluse jätkamine on võlgniku suhtes ebaõiglane. Seejuures tuleb arvestada sissenõudja huvisid ning muid asjaolusid, muu hulgas võlgniku perekondlikku ja majanduslikku olukorda. Peab samas arvestama, et kehtiva praktika kohaselt annavad TMS § 45 kohaldamiseks alust vaid erandlikud asjaolud. Täitemenetluse peatamine või ajatamine TMS § 45 erandlikku iseloomu arvestades ei saa olla väga pikaajaline. Üldjuhul on ajatamine võimalik kuude-, mitte aastatepikkuseks ajavahemikuks.


Vastas Oksana Kutšmei.

Vasta