Maja varjatud puudused

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 20 Dets 2016, 21:30

Maja varjatud puudused

02 Jaan 2017, 00:06

Tere.
Varakevadel ostetud majal avastasime nüüd sügisel, külmade tulekul, paar külma kohta tubades ja ebaloomulikult külma põranda. Tellitud termograafiline analüüs kinnitas antud probleemi. Ehitusfirma esindaja vaatas kohad üle ja selgus, et üks välisnurk täiesti soojustamata, talad soojustamata, valesti paigaldatud tuuletõke, lisaks ebapiisav soojustus seespool põranda all.
Omanik väidab, et tema sellest ei teadnud ja ostis samuti maja valmiskujul.
Meie küsimused:
1. Kas endise omaniku väide, et ta ei teadnud ja et ostis maja valmiskujul, õigustab midagi?
2. Kui me ei saa endise majaomanikuga kohtuvälisele kokkuleppele, mis tõendeid on meil vaja veel koguda enne remondi tegemist? Kas piisab termograafilisest analüüsist, ehitaja ütlusest ja piltidest või peame veel lisaks tellima ekspertiisi, kes antud tööde vajalikkust kinnitab? Kas on veel midagi, mis on vajalik?
3. Kas antud juhtumi puhul oleks tingimata vajalik endale juriidiline esindaja võtta?

Aitäh!

Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Re: Maja varjatud puudused

03 Jaan 2017, 19:16

Müüja oluliseks kohustuseks on anda müüdud asi üle kindlaksmääratud seisundis. VÕS § 217 lg 1 kohaselt peab üleantud asi vastama lepingutingimustele. Ostjale üleantav asi peab vastama lepingutingimustele, eelkõige koguse, kvaliteedi, liigi, kirjelduse ja pakendi osas. Lepingutingimustele peavad vastama ka asja juurde kuuluvad dokumendid. Kui nüüd asi ei vasta lepingu tingimustele kvaliteedi poolest, siis tuleks Teil võimalikult kiiresti teatada sellest müüjat. Ostja peab teatama asja lepingutingimustele mittevastavusest müüjale mõistliku aja jooksul pärast seda, kui ta asja lepingutingimustele mittevastavusest teada sai või pidi teada saama. Müüdud asja vastavust lepingutingimustele hinnatakse nii asja faktiliste omaduste kui ka õigusliku seisundi alusel. Põhimõtteliselt peavad nii asja faktilised omadused kui ka õiguslik seisund vastama kokkulepitule. Asi peab olema oma faktiliste omaduste poolest olema vaba puudustest, mis vähendavad müüdud asja kasutusväärtust.
Antud olukorras peaksite esmalt üle vaatama notariaalse elamu müügilepingu. Võib olla tõesti, et ka müüja ei teadnud Teie poolt viidatud puudustest. Elamu ostmisel oleksite muidugi pidanud elamu vajaliku hoolsusega üle vaatama. Oluline on, et kui kaua müüja elas antud elamus ja kas võib eeldada, et ta oli teadlik elamu ehituslikest puudustest. Teil on praegu olemas asjatundja arvamus ning mõõtmistulemus, millele tugineda nõudmiste esitamisel. Kuna müüja Teie pretensioone ei ole tunnistanud, siis ei ole alust loota, et müüja nõustuks puudused kõrvaldama. Sellises olukorras olete Te õigustatud ise vajalikud tööd tegema või tellima remondi ning pärast kulutuste katmist saate nõuda müüjalt tehtud kulutuste hüvitamist. Kui müüja keeldub hiljem kulutuste hüvitamisest, on Teil õigus pöörduda kantud kulutuste väljamõistmiseks kohtusse. Kohtusse pöördumisel peavad Teil olema veenvad tõendid oma väidete kohta. Teil oleks ilmselt mõistlik pöörduda advokaadi poole, kes aitaks Teid kohtuvälise nõude esitamises ja koostaks hagiavalduse ning esindaks Teid kohtus. Hagi rahuldamisel mõistetakse Teie poolt kantud kulutused välja vastaspoolelt.


Vastas Vambola Olli.

Vasta