Ühisomand

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 02 Mär 2018, 14:42

Ühisomand

02 Mär 2018, 14:58

Tere!

Selline küsimus ühisomandis oleva pärandvara kohta: Pärisime vanaema kinnistud nii, et tädile ja onule kummalegi läks 1/3 ja minu isa osa läks 1/9 mulle ja vennale-õele. Pärimistunnistusel nii kirjas. Kinnistamisavaldusel palutud teha Kinnistusraamatusse kanne ühisomandi kohta. Kas see tähendab nüüd, et me oleme reaalselt kõik 1/5 omanikud? Kõigil on siis ühesugused kohustuse ja õigused? Maksta maamaksu 1/5 (nii väidab vald) eest ja näiteks maa müügi korral samuti saada 1/5 osa?

AÕS § 70 (5) Ühine omand on kaasomand, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

(6) Ühisomandile kohaldatakse kaasomandi kohta käivaid sätteid, kui ühisomandit sätestavas seaduses ei ole sätestatud teisiti.

Kui ühisomandile kohaldatakse kaasomandi sätteid, siis peaks ju olema kõigi osa ikkagi vastavalt pärimisele?

Kas selleks, et igaüks maksaks enda päritud osa eest makse ja saaks tulevikus olla kindel selles, et temale kuulub osa vastavalt pärimistunnistusele, tuleks teha uus kanne kinnistusraamatusse ja muuta ühisomand kaasomandiks, kus näidatud ära iga omaniku osa?

Postitusi: 1555
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Ühisomand

11 Mär 2018, 22:56

Tere,

Juhul kui mitu pärijat (kaaspärijad) on pärandi vastu võtnud, siis kuulub pärandvara neile ühiselt ehk moodustub pärandvara ühisus. See tähendab, et nad on kõikide pärandvara hulka kuuluvate esemete ühised omanikud (nagu on abikaasade ühisvara puhul) ja kõiki vara puudutavaid otsuseid, sh müüa, saavad nad langetada ainult üheskoos.
AÕS § 70 lg 4 Ühisomand on kahele või enamale isikule üheaegselt kindlaksmääramata osades ühises asjas kuuluv omand.
Kui kinnistusregistrisse on tehtud kanne ühisomandi kohta ja omanike mõtteliste osade suurust ei ole kinnistusregistrisse kantud, on kõik omanikud võrdsetes osades.
Juhul kui pärijad soovivad pärandvara ühisuse lõpetada ning pärand varaomavahel jagada, tuleb neil sõlmida pärandvara jagamise leping. Pärandvara jagamisel määratakse kindlaks, millised pärandi hulka kuuluvad asjad või nende osad, samuti õigused ja kohustused jäävad igale kaaspärijale. Kui pärandvara hulka kuulub kinnisasi, hooneühistu liikmesus või osaühingu osa, peab pärandvara jagamise leping olema notariaalselt tõestatud. Seejärel saab iga pärija olla kindel, et saab oma osa pärandist käsutada ja sellega seotud kohustusi täita.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Postitusi: 1
Liitunud: 18 Mai 2019, 09:42

Re: Ühisomand

18 Mai 2019, 09:49

Tere.
Mul on mure ühisomandiga. Nimelt sai abielu ajal ostetud korter ,mis läks mu endise abikaasaga ühisomandisse. Täna oleme me jöudnud kokkuleppele ,et ta on nöus loobuma oma osast sellest korterist minu kasuks. Minu küsimus ongi,et mis edasi pean tegema? Kas piisab notariaalsest kinnitusest,et ta loobub oma osast ja köik öigused sesoses selle korteriga ,kaasaarvatud ka müügiöigus jääb ainuisikuliselt mulle? Kas selleks peame tegema loobumisavalduse vöi on selleks mingi teine protseduur? Tänan!

Postitusi: 1555
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Ühisomand

24 Mai 2019, 16:53

Tere

Perekonnaseaduse § 37 kohaselt jagavad abikaasad varaühisuse lõppedes ühisvara omavahel. Ühisvara jagatakse seejuures abikaasade vahel kaasomandi lõpetamise sätete kohaselt võrdsetes osades, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Vara jagamine on võimalik omavahelisel kokkuleppel ja omavahel kokkulepitud viisil, näiteks, et küsimuse all olev korteriomand jääb Teie ainuomandisse, ent tuleb silmas pidada, et näiteks kinnisasjade ja osaühingute osaluste jagamise leping tuleb notariaalselt tõestada.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta