Kuhu kohtusse õigesti pöörduda? Maja säilitamine, 2 omaniku

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 14
Liitunud: 15 Sept 2014, 21:56

Kuhu kohtusse õigesti pöörduda? Maja säilitamine, 2 omaniku

01 Sept 2018, 13:24

Pöördusun kohtusse, tegin maksekäsu kiirmenetluse avaldust. Sain eitava vastuse, sest valesse kohtusse pöördusin. Aidake palun õigesse kohtusse pöörduda.
Kopeerisin vastust: RESOLUTSIOON
Jätta rahuldamata isik nr 1 maksekäsu kiirmenetluse avaldus isik nr 2 vastu 1785,70 EUR
nõudes. Edasikaebamise kord. Käesoleva kohtumääruse peale ei saa esitada määruskaebust.
Asjaolud ja kohtu põhjendused
Isik nr 1 esitas 25.07.2018 Pärnu Maakohtule maksekäsu kiirmenetluse avalduse Isik nr 2
vastu 1785,70 EUR saamiseks.
Vastavalt TsMS § 481 lg-le 1 lahendab kohus maksekäsu kiirmenetluses avalduse alusel teise isiku vastu
esitatud eraõigussuhtest tuleneva kindla rahasumma maksmise nõude. Maksekäsu kiirmenetlust ei
kohaldata lepinguvälistele nõuetele, välja arvatud liikluskindlustuse seaduse §-dest 53-57 tulenevad
nõuded, samuti nõuded, mille kohta on võlgnik andnud võlatunnistuse või mille kohta on sõlmitud muu
Automatiseeritult loodud, kehtiv ilma allkirjata (TsMS § 489² lg 2) 1/
ÄRAKIRI
Isik nr 1 täitmiseks kohustav kokkulepe (TsMS § 481 lg 11).
Kohus on palunud avaldajal nõuet täpsustada, et välja selgitada, kas kaasomanike vahel oli sõlmitud
kokkulepe kaasomandile tehtud kulutuste hüvitamiseks. 13.08.2018 on avaldaja kohtule esitanud
täiendavaid dokumente, mis tõendavad kulutuste tegemist. 25.07.2018 Jelena Lagashina poolt esitatud
maksekäsu kiirmenetluse avaldus ei vasta TsMS § 481 lg-tes 1 ja 11 toodud maksekäsu kiirmenetluse
eeldustele. Avaldaja ja võlgniku vahel puudub kokkulepe tehtud kulutuste hüvitamiseks. Tegemist on
lepinguvälise nõudega, millega saab pöörduda kohtusse hagiavalduse esitamisega teise kaasomaniku
vastu
Kohus jätab maksekäsu kiirmenetluse avalduse määrusega rahuldamata, kui maksekäsu kiirmenetlus ei
ole lubatud (TsMS § 483 lg 2 p 1). Avalduse rahuldamata jätmine ei piira avaldaja õigust esitada nõue
hagimenetluses (TsMS § 483 lg 5).

Postitusi: 1315
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Kuhu kohtusse õigesti pöörduda? Maja säilitamine, 2 omaniku

05 Sept 2018, 13:59

Tere,

Nagu kohus on märkinud, ei saa lepinguväliseid nõudeid lahendada maksekäsu kiirmenetluses. Need tuleb esitada hagiavaldusena hagimenetluses. Milline kohus täpselt Teie hagi menetlema pädev on, sõltub konkreetsetest faktilistest asjaoludest.
Kohtualluvus on sätestatud Tsiviilkohtumenetuse seadustiku (TsMS) 2. osas. § 79 kohaselt võib üldise kohtualluvuse korras füüsilise isiku vastu hagi esitada tema elukoha järgi.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta