Asjaõigusseadus § 126

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 15
Liitunud: 08 Jaan 2018, 12:26

Asjaõigusseadus § 126

05 Sept 2018, 10:20

Tere
Asjaõigusseadus § 126 Kinnisomandist loobumine.
Punkt 2 ja 3 on kirjas, et kinnisasja saab loobutada riigili. Küsimused:
1. Kas transpordimaad saan loobutada riigile
2. Kui transpordimaal on tehtud DP ja on mõeldud kvartali sisemiseks teeks. Vastvalt DP peab olema asfalteeritud. Praegu see pole tehtud.
Kas peale loobumist kõik kohustused, k.a. tee hooldamise ja ehitamises vastavalt DP-le lähevad riigile ?
Tänud

Postitusi: 1555
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Asjaõigusseadus § 126

10 Sept 2018, 10:27

Tere,

Teie viidatud seadusesätte alusel kinnisasja riigile loovutamisel seadusandja kasutusotstarbest lähtuvaid piiranguid ette ei näe. Seega saab loovutada mistahes kasutusotstarbega kinnisasja.
Seejuures tuleb silmas pidada, et loovutada saab kogu kinnisasja, mitte eraldamata osa sellest. Kui soovite loovutada osa kinnisasjast, tuleb see esmalt kogu ülejäänud kinnistust eraldada. Sõltub maakorralduslikest asjaoludest, kas seda on võimalik teha. Loovutamine vormistatakse notariaalses vormis ning peale loovutamist lähevad kõik omaniku õigused ja ka kohustused üle riigile. Seejuures tuleb tähele panna ka Teie viidadud paragrahvi lõiget 4, mille kohaselt "Kui riik on omandanud kinnisasja käesolevas paragrahvis sätestatud alusel ja kinnisasi on koormatud reaalkoormatisega, on riigi vastutus reaalkoormatisest tulenevate kohustuste täitmise eest piiratud kinnisasja väärtusega". Seega, kui sõlmitud on asjaõigusleping reaalkoormatise seadmiseks teise/teiste isiku(te) kasuks ning see on kantud reaalkoormatisena kinnistusraamatusse, on riigi vastutus piiratud sellesama kinnisasja väärtusega.
Loovutamist ning selleks vajalikke eelnevaid protseduure selgitab Teile parimal viisil tehingut tõestav notar, kellel on võimalus hinnata kõiki faktilisi asjaolusid koosmõjus.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Postitusi: 15
Liitunud: 08 Jaan 2018, 12:26

Re: Asjaõigusseadus § 126

06 Sept 2019, 10:50

Tere

Lisan juurde küsimuse. Peale transpordimaa loovutamist riigile, kas sellel transpordimaal olev tee muutub automaatselt avalikuks kasutavks teeks või selle kohta peab KOV eraldi väljaandma määruse. Kuidas sellel juhul tee saaks ametlikult avalikuks kasutavaks teeks ?

Postitusi: 1555
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Asjaõigusseadus § 126

13 Sept 2019, 09:04

Tere

Ehitusseadustik § 92 lg 5 kohaselt on avalikult kasutatav tee riigitee, kohalik tee ja avalikuks kasutamiseks määratud eratee. Seega tuleb avalikuks kasutuseks määrata vaid eratee. Kohalikud teed ja riigiteed on avalikult kasutatavad.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta