Hagiavalduse vormi täitmine

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 15
Liitunud: 13 Aug 2015, 12:05

Hagiavalduse vormi täitmine

04 Aug 2019, 15:11

Tere.
Olen üks 46-st pärandvara pärijatest. Talu (kinnistu) jagamise viisi üle ei ole kokkulepet kahe kuu jooksul saavutatud. Üks pärijatest ("X") soovib kinnistu omanikuks saada hinna eest, mis on turuhinnast 2 korda madalam, samas nõusolekut kinnistu müügiks turuhinnaga ei anna. Virtuaalse hääletamise tulemused on: turuhinnaga müügi poolt 22, vastu 1, seisukohta ei ole avaldanud 23 pärijat. Paljud pärijad soovivad esitada hagiavalduse kohtusse.
Minu küsimused on: 1) kas hagejana tuleb avaldusse kanda 1 isik või 22 isikut?
2) kas kostjana tuleb avaldusse kanda ainult isik "X" või ka 23 pärijat, kes ei ole oma seisukohta avaldanud?
3) kas hagi hinnaks on vaja märkida ühe hageja, 23-me hageja osa- või kogu müügitehingu turuhind?

Tänan kiire vastuse eest.

Postitusi: 1555
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Hagiavalduse vormi täitmine

08 Aug 2019, 19:34

Tere

Pärandi näol on tegemist pärijate ühisomandiga. Ühisomandi lõpetamist võib iga pärija igal ajal nõuda. Poolteks on sel juhul kõik pärijad. Teie kirjeldatud asjaoludel võivad hagejateks olla ka 22 seisukohta avaldanud pärijat. Hagi hind on õigushüve hind, mille hageja hagi rahuldamisel saaks. Sellest tuleb ka lähtuda.
Siiski soovitan vähese kogemuse korral kasutada hagiavalduse vormistamisel ja kohtuga suhtlemisel juristi abi. Hagiavaldusele on kehtestatud nii sisu- kui vorminõuded, mida tuleb selle edukaks esitamiseks järgida.
Mugavaim ja soodsaim on selleks registreeruda individuaalsele õigusnõustamisele veebilehel www.juristaitab.ee

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Postitusi: 15
Liitunud: 13 Aug 2015, 12:05

Re: Hagiavalduse vormi täitmine

31 Aug 2019, 13:59

Tere jälle.
Tänan vastuse eest. Palun täiendage oma vastust: kas kõik hagejad (antud juhul 22) peavad sama sisuga nõudmise korral avaldama igaüks oma hagi hinna ja selle alusel maksma liigilõivu või jagatakse lõivu max. hind hagejate vahel mingi valemi abil ? Kes on kohtuvaidluses kostjad, kas (46-22=24) pärijat või ainult pärija "X" ?

Tänud ette.

Postitusi: 1555
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Hagiavalduse vormi täitmine

04 Sept 2019, 09:24

Tere

Hagi hind määratakse hüve väärtusega, mida hageja on eeldatavalt õigustatud saama hagi rahuldamise korral. Kui hüve väärtust ei ole võimalik kindlaks määrata, loetakse haginõue mittevaraliseks. Kui hagi esitatakse mitme solidaarselt vastutava kostja vastu või kui ühises hagiavalduses on mitu hagejat esitanud ühise nõude sama kostja vastu, määratakse hagihind nõude väärtuse järgi. Hagi hinnalt tuleb tasuda riigilõiv. Kes selle tasub ei ole oluline ja sõltub hagejate omavahelisest kokkuleppest.
Siiski, nagu ka varem olen Teile kirjutanud, on soovitav vähese kogemuse korral kasutada hagiavalduse vormistamisel ja kohtuga suhtlemisel juristi abi. Hagiavaldusele on kehtestatud nii sisu- kui vorminõuded, mida tuleb selle edukaks esitamiseks järgida. Foorumis saan kahjuks anda vaid üldist laadi vastuseid, arvestamata Teie asja eripära.
Mugavaim ja soodsaim on selleks registreeruda individuaalsele õigusnõustamisele veebilehel www.juristaitab.ee

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta