Elatise nõue ja raha kättesaamine, kui isa töötab Soomes.

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 3
Liitunud: 31 Mai 2011, 17:27

Elatise nõue ja raha kättesaamine, kui isa töötab Soomes.

01 Apr 2012, 15:11

Lastele määrati elatis Eestis aastal 2009 ja summa jäi isegi alla miinimumi, kuna laste isa rõhus kohtus sellele, et ta töötu. Hetkel seis selline, et ta on teinud ebaregulaarseid ülekandeid laste arveldusarvetele ja väikestes summades ka minu arveldusarvele. Hakkasin kohtule esitama hagiavaldust palvega suurendada elatist ja samal ajal selgus, et laste isa töötab Soomes juba vähemalt aasta (ei ole teada, kas ametlikult või ´´mustalt´´) ja kohtutäitur ütles, et tema teisest riigist nagunii neid rahasid kätte ei saa. Kuidas ma peaksin edasi käituma, kas esitama Soome kohtule hagiavalduse?
Ettetänades vastuse eest.

Postitusi: 1237
Liitunud: 01 Veebr 2011, 14:28

Re: Elatise nõue ja raha kättesaamine, kui isa töötab Soomes

04 Apr 2012, 12:51

Kirjast ei nähtu, kas kohustatud isik hoidub tahtlikult kõrvale elatise maksmisest või mitte. Juhul, kui tegemist on kõrvale hoidumise kahtlustusega, siis võtke kohtutäiturilt õiend võlajäägi kohta ning esitage politseile avaldus elatise maksmisest kõrvale hoidumise ja sissetulekute varjamise faktis. Ainuüksi kirja põhjal, ilma dokumentidega tutvumist, ei ole võimalik anda konkreetsemaid juhiseid.


Vastas Maarika Pähklemäe

Postitusi: 3
Liitunud: 31 Mai 2011, 17:27

Re: Elatise nõue ja raha kättesaamine, kui isa töötab Soomes

09 Apr 2012, 17:43

Tere taas, jah laste isa hoiab tahtlikult elatise maksmisest kõrvale. Tõend on võetud politseile. Aga kas mul tasub eesti kohtusse elatise suurendamiseks hagi esitada kui ta Soomes töötab või mitte?

Postitusi: 1237
Liitunud: 01 Veebr 2011, 14:28

Re: Elatise nõue ja raha kättesaamine, kui isa töötab Soomes

20 Apr 2012, 07:41

Mõistlik oleks ära oodata politsei seisukoht. Kui tuvastatakse, et hoidutakse tahtlikult lapse elatise maksmisest kõrvale ning, et kohustatud isikult on täiendavaid või varjatud sissetuleku allikaid, siis on Teil kergem esitada hagi kohtule. Elatise suurendamise nõude puhul tuleb hagejal asjaolusid tõendada. NB! Elatise suurendamiseks hagi saab esitada õigustatud isik (alaealine laps) seadusliku esindaja kaudu.


Vastas Maarika Pähklemäe

Postitusi: 1182
Liitunud: 04 Mai 2012, 13:22

Re: Elatise nõue ja raha kättesaamine, kui isa töötab Soomes

28 Veebr 2013, 13:21

Tere,

ÕTB seisukoht ülaltoodud küsimusele, täiendatud 2013:
Kui on teada, et võlgnik elab ja töötab (või kuulub talle vara) teises riigis, siis elatise kohtulahendi olemasolu korral ei pea pöörduma politsei poole, vaid on võimalik taotleda kohtulahendi sundtäitmist vastavas riigis.

Seega, juhul kui:
- Eesti kohus on teinud Teie kasuks kohtuotsuse,
- Teile on teada, kus riigis võlgnik elab (või asub tema vara),
- võlgnik ei täida kohtuotsust vabatahtlikult,
- kohtuotsust ei ole võimalik Eestis täita,

siis selleks, et kohtuotsust saaks täita võlgniku elukoha või vara asukoha riigis tuleb üldjuhul taotleda vastavas riigis Eesti kohtuotsuse täidetavaks tunnistamist. Väljaspool Eestit kohtuotsuse täitmisse puutuv sõltub lahendi tegemise ajast ja konkreetsest riigist, kus täitmine saab toimuma.

Kui kohtuotsust elatise väljamõistmise kohta on vaja täita mõnes Euroopa Liidu liikmesriigis (v.a. Taani), otsus on tehtud 2009. a (otsused vahemikus 01.05.2004 - 17.06.2011), saab infot siit: http://www.juristaitab.ee/vormid-ja-kas ... -nr-442001.
Milliseid dokumente ja kuhu esitada ning muud täiendavat infot sõltuvalt kohtulahendi tegemise ajast ja täitmise asukohast palun lugege siit: https://www.juristaitab.ee/KKK/kuidas-t ... -valismaal

Lugupidamisega
SA Õigusteenuste Büroo

Vasta