alimendid pensionärilt?

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1182
Liitunud: 04 Mai 2012, 13:22

alimendid pensionärilt?

23 Apr 2014, 18:48

Kas võib nõuda lapse isalt alimente, kui lapse isa on töövõimetuspensionär, aga vahepeal töötab? Vabatahtlikult ei maksa juba paar aastat. Millises summas peaks nõude esitama ja kas saab nõuda ka tagantjärele?

Postitusi: 1182
Liitunud: 04 Mai 2012, 13:22

Re: alimendid pensionärilt?

23 Apr 2014, 18:49

Tere,

Elatist võib kohtu kaudu (st esitada kohtule hagi) siis, kui lapse vanem ei täida ülalpidamiskohustust (või teeb seda ebapiisavalt/ebaregulaarselt).

Elatise suurus sõltub ühelt poolt lapse vajadustest/kuludest, teisalt vanemate võimalustest ja varalisest olukorrast (sissetulekud, vara). Perekonnaseaduse kohaselt, igakuine elatis ühele lapsele ei või olla väiksem kui pool Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuupalga alammäära. Kuid – kohus võib mõjuval põhjusel siiski vähendada elatist alla miinimummäära. Mõjuvaks põhjuseks võib olla muu hulgas vanema töövõimetus või olukord, kus vanemal on teine laps, kes elatise väljamõistmisel miinimummääras osutuks varaliselt vähem kindlustatuks kui elatist saav laps.
Seega, töövõimetus ei välista elatise väljamõistmist, kuid olenevalt täpsetest asjaoludest võib kohus vähendada sõltuvalt isiku sissetulekutest mõjuval põhjusel alla miinimummäära.

Tagasiulatuvalt võib elatist nõuda kuni ühe aasta eest enne elatishagi kohtule esitamist.

Hagiavaldus elatise nõudes (NB! hagejaks on laps, Teie olete lapse seaduslik esindaja) tuleb esitada kohtule. Kui nõuate elatist üle miinimummäära, siis tuleb lapse kulud ka tõendada. Hagiavalduse vorm: vt http://www.kohus.ee/et/kohtumenetlus/do ... istamisest .

Lugupidamisega
SA Õigusteenuste Büroo

Vasta