Suursaatkonna töötajad

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 16 Nov 2018, 16:30

Suursaatkonna töötajad

16 Nov 2018, 16:38

Tere,

kas kohtutäituril on õigus küsida Suursaatkonna tööliselt võlga või teha sunniraha saatkonnale mittemaksmise korral,kas mitte pole saatkonna töölistel diplomaatiline kaitse ?
Tänud !

Postitusi: 1361
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Suursaatkonna töötajad

20 Nov 2018, 18:17

Tere,

Diplomaatilise esinduse ja selle töötajate õiguslik seisund on reguleeritud Diplomaatiliste suhete Viini konventsiooniga, mis on kättesaadav veebilehel https://www.riigiteataja.ee/akt/1062202
Kas ja millises ulatuses saab saatkonna töötaja suhtes täitemenetlust läbi viia, sõltub konkreetsetest asjaoludest. Nii sätestab nimetatud konventsiooni Artikkel 31punkt 1 et diplomaatilisel esindajal puudub asukohariigs puutumatus kui tegemist on
a) asjaõigusliku hagiga asukohariigis asuva eraomandis oleva kinnisvara suhtes, välja arvatud juhul, kui diplomaatiline esindaja kasutab kinnisasja lähetajariigi nimel esinduse huvides;
b) pärimist käsitleva kohtuasjaga, milles diplomaatiline esindaja osaleb eraisikust testamenditäitja, haldaja, pärija või annakusaajana ega esinda seejuures lähetajariiki;
c) kohtuasjaga, mis käsitleb diplomaatilise esindaja sellist kutse- või äritegevust asukohariigis, mis ei ole seotud tema ametiülesannetega.
punkti 3 kohaselt Diplomaatilise esindaja suhtes ei või kohaldada täitemenetlust, välja arvatud lõike 1 punktides a, b ja c nimetatud juhtudel tingimusel, et menetluse käigus ei kahjustata diplomaatilise esindaja isikupuutumatust ega tema eluruumi puutumatust.

Samas artikkel 38 kohaselt on peale asukohariigi antud lisaeesõiguste ja -puutumatuse diplomaatilisel esindajal, kes on asukohariigi kodanik või alaline elanik, kohtulik puutumatus ning puutumatus ainult ametiülesandeid täites tehtud tegude suhtes ning esinduse personali hulka kuuluval töötajal ja koduabilisel, kes on asukohariigi kodanikud või alalised elanikud, on eesõigused ja puutumatus ainult asukohariigi lubatud ulatuses. Asukohariik teostab oma jurisdiktsiooni nende suhtes, sekkumata põhjendamatult esinduse ülesannete täitmisesse.
Seega soovitan konkreetse vastuse saamiseks pöörduda individuaalsele õigusnõustamisele.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta