Korteri välisukse vahetus - trepikojas juhtmete ümberpaigutamine

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 22 Nov 2018, 13:29

Korteri välisukse vahetus - trepikojas juhtmete ümberpaigutamine

22 Nov 2018, 13:35

Tere!

Korteril puitraamiga nõuka aegne välisuks, mille raami külge on kinnitatud erinevad juhtmed( minu ja kõrvalkorteri fonoluku juhtmed+ tundmatu juhtmekimp, mis korteriga seotud ei ole). Ukse vahetamine nõuab juhtmete ümberpaigutamist - hetkel puitraamile " naelutatud", ent metallukse raami külge neid paigaldada ei saa.

Kas palvega juhtmed ümber paigutada , et võimaldada ukse vahetus, võin pöörduda ühistu poole ? Ning kas mul on õiguslik alus nimetatud tegevust ( tööte tellimsit ) neilt nõuda ?


Tänan vastuse eest!

Postitusi: 1361
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Korteri välisukse vahetus - trepikojas juhtmete ümberpaigutamine

26 Nov 2018, 22:13

Tere,

Korteriomandi- ja korteriühistuseadus (KrtS) § 1 lg 1 kohaselt on korteriomand eriomand hoone reaalosa üle, mis on ühendatud mõttelise osaga kinnisasja kaasomandist, mille juurde eriomand kuulub. KrtS § 4 lg 1 sätestab, et korteriomandi eseme reaalosa on piiritletud eluruumid või mitteeluruumid ning nende juurde kuuluvad hooneosad, mida on võimalik eraldi kasutada ning mida saab muuta, kõrvaldada või lisada kaasomandit või teise korteriomaniku õigusi kahjustamata või hoone välist kuju muutmata. Korteri välisuks ja ukseleng kuuluvad kokku kui tervik ning on kindlasti hooneosa, mida on võimalik eraldi kasutada ning vajadusel ka muuta.
§ 30 on sätestatud korteriomaniku põhilised õigused ning § 31 kohustused. Korteriomanikul on õigus kasutada eriomandi eset oma äranägemise järgi niivõrd, kui see ei ole vastuolus seadusega või kolmanda isiku õigustatud huviga. Korteriomanik on kohustatud hoidma eriomandi eset korras ning seda ja kaasomandi eset kasutades hoiduma tegevusest, mille toime teistele korteriomanikele ületab omandi tavakasutusest tekkivad mõjud.
Kuna küsimuses nimetatud kaablid on vajalikud ka teistele korteriomanikele, tuleb ukse vahetus ja kaablite ümberpaigaldus teistega kooskõlastada. Seejuures on oluline kui suurele hulgale teistest korteriomanikest need vajalikud on. Kui on tegemist vaid kõrvalkorteri vajadustega, tuleks läbi rääkida kõrvalkorteri omanikuga ja olukord lahendada, kuna mõlemal on õigustatud huvi - Teil oma korterile parem välisuks aigaldada, naabril fonolukku kasutada. Kui aga olukord puudutab kõiki korteriomanikke, tuleks asi läbi arutada üldkoosolekul või üldkoosolekut kokku kutsumata kõigi asjast huvitatutega. Põhikirjast tulenevalt võib kaablite ümberpaigutus olla delegeeritud ka juhatuse pädevusse.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta