Lahutus, ühisvara ja kohustuste jagamine

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 21 Jaan 2019, 18:37

Lahutus, ühisvara ja kohustuste jagamine

21 Jaan 2019, 19:00

Oleme abielus 25+ aastat, selle ajaga on soetatud pangalaenuga maja. Kinnisturegistri dokumentides on maja omanikuna sisse kantud mees, laenusaaja olen mina, mees on kaastaotleja, maja asub hoonestusõigusega maal, mille omanikuks on kohalik omavalitsus. Majalaenu tagasimakseid olen teinud mina. Lisaks on mees võtnud laenu autoostuks. Meil on kaks täisealist last, kellest üks elab eraldi, teine veel kodus. Kuna elu on ammu paigast ära, soovin mina abielu lõpetada. Mees sellega nõus ei ole, samuti ei ole ta nõus välja kolima majast. Kui mina soovin lahkuda, siis tema sõnul pean enda kanda võtma ka tema poolt võetud autolaenu, kusjuures majalaenu hakkaks siis oma sõnul tema edasi maksma. Praegu on lepingud sõlmitud nii, et minu konto teenindab majalaenu, tema maksab autot. Olen valmis majast välja kolima, kuid autolaen on ebamõistlikult suur (samas suurusjärgus majalaenu kuumaksega) ning ei soovi seda laenu enda kanda võtta. Samas ei taha lahkuda täitsa tühjade kätega. Milline oleks soovituslik tegevus eelmainitud olukorra mõistlikuks lahendamiseks?

Postitusi: 1523
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Lahutus, ühisvara ja kohustuste jagamine

28 Jaan 2019, 21:42

Tere,

PKS § 25 kohaselt lähevad varaühisuse puhul abikaasade ühisomandisse varaühisuse kestel omandatud esemed ning abikaasade muud varalised õigused. Laenude puhul on oluline nende eesmärk. Abikaasade seadusest tulenevad solidaarkohustused tekivad eelkõige PKS § 18 järgi perekonna vajaduste rahuldamiseks tehtud tehingust. Kui laen ei ole võetud perekonna ühiste vajaduste rahuldamiseks, vaid ühe abikaasa isiklikuks otstarbeks, ei ole tegemist solidaarkohustusega ja teine abikaasa selle laenu eest ei vastuta ning teda ühisvara hulka ei arvata. Kui tehingud on toimunud enne 01.07.2010, tuleb ühisvara koosseis kindlaks teha kuni 30.06.2010 kehtinud perekonnaseaduse kohaselt. Kui näiteks kinnisasi on saadud tasuta käsutusega või on ühel abikaasadest olnud olemas enne abiellumist ja abielu on sõlmitud enne 01.07.2010 ja abielu kestel on vara väärtus oluliselt suurenenud, võib eelmise perekonnaseaduse § 14 lg 2 kohaselt kohus tunnistada osaliselt või täielikult abikaasade ühisvaraks tunnistada abikaasa lahusvara, mille väärtus on abielu kestel abikaasade töö või rahalise kulutuse tulemusel oluliselt suurenenud. Vara jagamine toimub siiski peale 01.07.2010, s.o. praegu kehtiva perekonnaseaduse kohaselt. PKS § 37 lg 3 kohaselt jagatakse ühisvara abikaasade vahel kaasomandi lõpetamise sätete kohaselt võrdsetes osades, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Asjaõigusseaduse (AÕS) § 77 lg 1 kohaselt jagatakse kaasomandi lõpetamisel asi vastavalt kaasomanike kokkuleppele, kui kokkulepet ei saavutata, otsustab kohus kas jagada asi kaasomanike vahel reaalosades, anda asi ühele või mitmele kaasomanikule, pannes neile kohustuse maksta teistele kaasomanikele välja nende osad rahas, või müüa asi avalikul või kaasomanikevahelisel enampakkumisel ning saadud raha jagada kaasomanike vahel vastavalt nende osa suurusele.
PKS § 38 kohaselt täidetakse ühisvaral lasuvad kohustused vara jagamise käigus või jagatakse abikaasade vahel sarnaselt muu varaga.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta