1. leht 1-st

Elatisvõlglase sundmeetmed

Postitatud: 11 Mär 2019, 22:53
Tere.Laste isa on juba üle poole aasta jätnud maksmata kohtu poolt väljamõistetud elatise summa.Kohe alguses sai antud asi üle kohtutäiturile aga kuna inimesel ametlikult pole midagi ja sissetulekut näitab ka 0 siis minu küsimus tulebki et kas tõesti asi jääbki lihtsalt nii või eksisteerivad mingid karmimad sunnimeetmed mida saab seaduse silmis rakendada selle võlglase suhtes? olen kuulnud et mingit tõsisemat meetmed elatisvõlglase survestamiseks on aga lihtsalt ei tea mis need olla võiks.

Re: Elatisvõlglase sundmeetmed

Postitatud: 18 Mär 2019, 19:48
Tere,

Täitemenetluse seadustikus (https://www.riigiteataja.ee/akt/129062018054?leiaKehtiv) on terve peatükk 8 ülanumbriga 1 pühendatud ÕIGUSTE PIIRAMISELE LAPSE ELATISE VÕLGNEVUSE KORRAL .
Soovitan pöörduda esmalt kohtutäituri poole, andes talle teada, et lapse elatisvõlgnevus on tasumata ja soovite kohaldada õiguste piiramist. Seepeale teeb kohtutäitur võlgnikule hoiatuse. Kui võlgnik ei ole lapse elatise sissenõudmiseks algatatud täitemenetluse ajal maksnud kolme kuu jooksul korrapäraselt elatist ja kohtutäituril ei ole õnnestunud seda sisse nõuda võlgniku vara arvelt, võib kohus sissenõudja nõusolekul ja kohtutäituri avalduse alusel, millele on eelnenud võlgniku hoiatamine, määrusega tähtajatult peatada järgmised õigused ja järgmiste lubade kehtivuse:
1) jahipidamisõigus;
2) mootorsõiduki juhtimisõigus;
3) relvaluba ja relvasoetamisluba;
4) väikelaeva ja jeti juhtimisõigus;
5) kalastuskaart.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Re: Elatisvõlglase sundmeetmed

Postitatud: 19 Mär 2019, 13:48
Ma pidasingi silmas seda et kui need lubade peatamine jne õiguste piiramine võlgnikku ei kõiguta ja lasebki piirangud peale panna aga siiski maksma pole nõus hakkama, et mis järgmiseks teha saaks?

Re: Elatisvõlglase sundmeetmed

Postitatud: 19 Mär 2019, 18:04
Tere,

Ilmselt viitate Riigi Teataja uudisele Täitemenetluse seadustiku muutmisest, mis hakkab kehtima 2021.aastast:
Seadus annab riigile jõulisemad võimalused laste elatisraha maksmisest kõrvalehoidjatelt võlgu sisse nõuda.
Elatisraha mõjuva põhjuseta tasumata jätmise korral saab kohus edaspidi tunnistada kehtetuks võlgniku reisidokumendid ja keelata ka nende väljaandmise. ID-kaardi omamine on Eestis kohustuslik ja seda kehtetuks tunnistada ei saa, küll aga piirab meede elatisvõlgniku õigust reisida väljaspool Euroopa Liitu.
Seadusega luuakse ka võimalus politsei abil elatisvõlgniku sõiduk kohtutäiturile üle anda. Politseile lisandub kohustus kontrollida muude tööülesannete käigus, kas sõidukil on liiklusregistris kohtutäituri seatud käsutamise keelumärge. Sellise märke tuvastamisel on politseil õigus sõiduk omanikult ära võtta.
Samuti kohustab seadus kolmandaid isikuid (nt pangad, kasiinod ja pandimajad), kellel on isikutuvastamise kohustus, keelduda elatisvõlgnikule üle 5000 euro suurusest rahalise kohustuse täitmisest sularahas. Samuti kohustuvad nad teavitama võlgniku rahalisest nõudest kohtutäiturit, kellel on võimalik arestida see nõue elatise katteks.
Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin: https://www.riigiteataja.ee/oigus…/eelv ... Uudis/1905

Seadus jõustub 2021. aasta 1. jaanuaril.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist