1. leht 1-st

Elatise maksmise kord täisealisele lapsele.

Postitatud: 24 Mär 2019, 18:43
Tere

Minu laps sai 18a ja elatise maksmise kokkuleppet teise vanemaga ei ole saavutatud. Täisealine laps õppib gümnaasiumis 11 kl. Tema soovib teada, kui ta esitab hagi avalduse ning kohus otsustab, et tema teine vanem kohustatud maksma elatist.
Kuidas mõjutab elatise maksmise, kui 18a isik läheb koolivaheajal osalise ajaga tööle, näiteks 0,25 või 0,5 töökohaga?
Kui gümnaasium on lõpetatud ning noor ei ole veel sisse astunud kõrgkooli, kas sellel ajal 19a isikul on õigus saada elatist?
Kui ta asutb sisse, kas makstakse need suvekuude summad tagant järgi?

Teine vanem lisaks ähvardab, et kui talle määratakse elatise maksmine kohtu kaudu, hiljem ta esitab oma täiskasvanud lapsele elatise maksmise hagi avalduse. Kui tõenäoline see võib olla?

Teie vastuse ootel.

Lugupidamisega

Z.

Re: Elatise maksmise kord täisealisele lapsele.

Postitatud: 31 Mär 2019, 09:34
Tere,

Tulenevalt Perekonnaseadusest on ülalpidamist õigustatud saama ka laps, kes täisealisena omandab põhi-, kesk- või kõrgharidust või õpib kutseõppe tasemeõppes, kuid mitte kauem kui 21-aastaseks saamiseni. Seega on vanemal kohustus vajadusel ülalpidamist anda. Vajadus selgitatakse välja kõiki ülalpidamist saama õigustatud isiku vajadusi ja tema tavalisest elulaadi arvesse võttes. Vanem võib vabaneda täisealise lapse ülalpidamise kohustusest kui laps suudab ise endale ülalpidamist hankida või vanemal ei ole võimalik enese toimetulekut kahjustamata anda ülalpidamist. Seega sõltub nii vajaduse suurus kui kohustuse olemasolu ja suurus konkreetsetest asjaoludest.
Tõenäosus, et vanem nõuab täiseliselt lapselt elatist, on olemas, kui vanem satub olukorda, mil ta ei ole ise võimeline endale ülalpidamist hankima. Praktikas on sageli selliseks juhtumid kui vanem on sattunud hooldekodusse ja tema pensionist ei piisa hooldekodu kulude katmiseks. Ent see kohustus tuleneb Perekonnaseadusest nagu vanema kohustus oma lapsegi suhtes ja asjaolu, et vanem ei ole täisealisele lapsele ülalpidamist andnud kui ta on teda kasvatanud või ülalpidanud alaealisena ei ole aluseks kohustusest vabanemisel. Ehk, see kohustus on olemas nagunii. Põlvnemisest tulenevat ülslpidamiskohustust reguleerivad sätted on leitavad Perekonnaseaduses https://www.riigiteataja.ee/akt/13330603?leiaKehtiv, eelkõige § 96 - 110

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist