1. leht 1-st

Notariaalselt kinnitatud elatise kokkuleppe sisuline pool + riskid kohustatud isikule

Postitatud: 16 Aug 2019, 14:02
Tere!

Tahaksin teada järgmist panga poolt nõutava notariaalselt kinnitatud elatise kokkuleppe kohta selleks, et lapse isalt saadavat elatist sissetuleku hulka arvestada:

1. Kas peale kokkulepitava summa ja lapse isa nõusoleku alluda kohesele sundtäitmisele on panga jaoks selles dokumendis veel midagi olulist, kui inimene ei ole eestlane ning elab väljaspool Eestit?
2. Kas kokkuleppesse võib lisada tingimused, mille puhul on elatise mittemaksmine ajutiselt õigustatud (nt kohustatud isiku töökaotus, terviseseisund, mis ei võimalda töötada, ühise puhkuse eest maksmine vms)? Kas panga silmis muudaks see midagi?
3. Kas kohustuse mittetäitmise puhul saab keegi teine (nt pank, kohtutäitur) ilma minu nõusolekuta lapse isalt midagi välja nõuda?
4. Kuidas saab välismaal elav mitte-Eestlane end kurssi viia taolise dokumendi vajalikkuse ja võimalike riskide/tagajärgedega, mis sellega kaasnevad? Kas selle kohta leidub kuskil inglise keelset infot? Oleme siiani aastaid edukalt suusõnalise kokkuleppe alusel lapsega seonduvaid kulusid jaganud, kuid nüüd kodulaenu taotlemisel võib sellise dokumendi olemasolu saada otsustavaks.
5. Kui otsustame tulevikus kokkulepet muuta, siis kas see peab saama fikseeritud notariaalselt?

Suur tänu ette!

Re: Notariaalselt kinnitatud elatise kokkuleppe sisuline pool + riskid kohustatud isikule

Postitatud: 19 Aug 2019, 13:14
Tere

Kuna kirjutate, et vajate kokkulepet panga jaoks, tuleks ka vajalikud tingimused küsida pangast. Siiski ei soovita kokkuleppesse kirjutada elatismakse erisusi kuna
1. pank vajab ilmselt kinnitust, et laekumised on regulaarsed. Kui kirjutate sisse, et teatud tingimustel ei pea maksma, ei ole need regulaarsed ja kindlasti laekuvad
2. Elatist vajab laps oma igapäevaste vajaduste katmiseks. Vanema töötus/haigus vm selline asjaolu ei saa olla seadusest tulenevalt iseenesest aluseks elatise mitteandmiseks. Laps vajab toitu ja riideid iga päev ja alealisena sõltub ta finantsilises mõttes täielikult oma vanematest.
Kogu elatisega seotud regulatsioon sisaldub perekonnaseaduse 8. peatükis. Seaduse inglise keelne tõlge on leitav https://www.riigiteataja.ee/en/eli/5070 ... /consolide
Kui isik ei täida leppest tulenevat kohustust, saab täitemenetluse algatada lepingu teine pool. Asutused võivad täitemenetluse algatamise seadateatud juhtudel tingimuseks, nii nagu pank on praegu seadnud tingimuseks sellise leppe olemasolu.
Kui kokkulepe on koostatud notariaalselt, tuleks see ka lõetada või muuta notariaalselt. Või vaidluse korral kohtus.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist