Elatisraha teistkordne nõue

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 2
Liitunud: 23 Apr 2016, 07:14

Elatisraha teistkordne nõue

10 Nov 2019, 08:25

Elatisraha on lapse isalt kohtumäärusega välja nõutud 8 aastat tagasi kokkuleppemenetlusega (2011 a. laps oli siis 4 aastane). Kuna kokkuleppemenetluse summa oli väiksem kui riiklik miinimum ning lapse isa tema enda välja pakutud kokkuleppest kinni ei pidanud (sellele tugines ka kokkuleppemenetlus, kahjuks tingimused pole kirjalikult vormistatud) oli ta vahepeal nõus maksma vabatahtlikult elatist riikliku miinimumi summas (suuline kokkulepe). Eelmisel kuul aga loobus ta elatise maksmisest, elatise nõudega tegeleb kohtutäitur ühe kuu kaupa. Vahepealsel ajal on lapse isal lisandunud kaks last ja ilmselt ka neile esitatud elatisraha nõue. Mina kasvatan last üksinda ja lapse kasvades on lapse ülalpidamise kulud oluliselt suureneneud. Küsimused:
1) Kas saab uuesti nõuda elatisraha riikliku miinimumi määras kui eelmine kohtumäärus on kokkuleppemenetlus? Ja kas sel juhul pean kohtukulud kandma ise või kannab riik nagu elatise puhul toimub?
2) Kuidas arvestatakse elatusraha kui lapsi on kolm (2 last ühes peres, 1 teises)?

Postitusi: 1359
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Elatisraha teistkordne nõue

12 Nov 2019, 16:01

Tere

Kui kokkuleppe aluseks olnud asjaolud on muutunud, sealhulgas lapse vajadused suurenenud, saab elatise suurendamiseks pöörduda hagiavaldusega kohtusse. Elatise nõude esitamine on riigilõivuvaba.
Elatise suurus määratakse kindlaks laste vajadustest lähtuvalt. Arvesse võidakse võtta ka vanema võimalusi ja asjaolu, et vanemal on veel teisigi ülalpeetavaid. Siiski ei ole võimalik foorumis anda hinnangut kas kohus mõistaks tõenäoliselt välja miinimumsumma või peaks õigustatuks elatise vähendamist alla miinimumi. See sõltub konkreetsetest faktilistest asjaoludest. Nii hageja esitatutest kui kostja poolt esiletoodavatest.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta