Küsimus eestkostja määramise kohta

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 03 Jaan 2020, 23:27

Küsimus eestkostja määramise kohta

03 Jaan 2020, 23:42

Tere.

Mu 82-aastasel emal on pikkamööda süvenev dementsus. Hetkel elab ta kodus, minuga koos. Hoolitsen tema ülalpidamise eest ja ajan tema asjad. Kuid tulevikus võib tekkida vajadus tema paigutamiseks hooldekodusse. Kas peaksin taotlema juba praegu, et mind tema eestkostjaks määrataks? Ta ei ole veel nii-öelda päris omadega sassis, kuid iseseisvalt ta enam hakkama ei saa, tal on suured probleemid mäluga ja asjadest arusaamisega. Siin on aga veel selline asjaolu, et minul (tema tütrel, kes elab temaga koos ühes korteris ja ühises majapidamises), on määratud puue. Kas puudega isikut saab määrata eestkostjaks? Või peaks eestkosteavalduse esitama pigem minu õde, kellel puuet ei ole, kuid kes ei ela emaga koos? Kas me üldse peaksime emale eestkostet taotlema, otseselt seda ju vaja ei ole, kuna ta ei ela üksi? Aga lugesin, et ilma eestkostja määramiseta võib tekkida probleeme kunagi hiljem, kui on vajalik ema hooldekodusse minek (praegu veel seda vajadust ei ole, saame hakkama).

Postitusi: 1555
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Küsimus eestkostja määramise kohta

08 Jaan 2020, 17:21

Tere

Eestkoste on riigi loodud institutsioon, millega kohus annab ühele inimesele (eestkostjale) kohustuse ja õiguse teha isiku ja varaga seotud otsuseid teise inimese (eestkostetava) eest. Küsimus täisealise isiku teovõime piiramise vajadusest tekib siis, kui ta ei saa adekvaatselt aru oma tegude tähendusest ning vajab seetõttu abilist, kes seisaks tema huvide eest.Eestkostja on eestkostetava seaduslik esindaja, kelle tegevusest sõltub suures ulatuses eestkostetava olukord. Samas on äärmiselt oluline, et teovõimet piirataks ja eestkoste seataks vaid selles ulatuses, milles see on hädavajalik. Seega soovitan esmalt mõelda, kas Teie ema võib olla oma tervislikust seisundist tulenevalt olukorras, kus ta võib enda huve kahjustada, kus teda on võimalik petta ja ära kasutada või võib ta teha enda jaoks kahjulikke tehinguid ilma seda mõistmata. Kui vastus on jaatav, soovitan kaaluda eestkoste taotlemist.
Perekonnaseaduse (PKS) § 203 lg 1 sätestab, et kui täisealine ei suuda vaimuhaiguse, nõrgamõistuslikkuse või muu psüühikahäire tõttu kestvalt oma tegudest aru saada või neid juhtida, määrab kohus tema enda, tema vanema, abikaasa või täisealise lapse või valla- või linnavalitsuse avalduse alusel või omal algatusel talle eestkostja. Eestkostjaks võib olla täisealine täieliku teovõimega füüsiline isik. Seega ei ole Teie puue määrava tähtsusega. Täisealise isiku eestkostjaks määratakse füüsiline isik, kes oma isikuomadustelt ja võimetelt sobib määratud ülesannetes eestkostetava huve kaitsma. Eestkostjat määrates arvestatakse ka tema ja eestkostetava vahelisi suhteid. PKS § 204 lõige 1 mõttes füüsilise isiku kui eestkostja sobivuse hindamisel on oluline, et füüsiline isik otsustab vabatahtlikult hakata eestkostetava eestkostjaks, soovib ja ka suudab eestkostetava huve kaitsta, lähtub oma tegevuses üksnes eestkostetava huvidest ning mõistab eestkostjaks hakkamisega kaasnevaid kohustusi ja tagajärgi.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta