ühisvara jagamine

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 2
Liitunud: 27 Jaan 2020, 13:21

ühisvara jagamine

27 Jaan 2020, 14:09

Abiellusin oma eksabikaasaga Soomes 17.03.1991,omades mõlemad eesti kodakondsust.Ise töötades Soomes jäi algselt abikaasa Eestisse.Abielu
kestel tegi abikaasa mulle ettepaneku, minu vallasvara s.o. auto maha müüa ja osta korter Eestis andsin suusõnalise loa. Abikaasa ostis korteri,mille ta
hiljem edasi võõrandas.Soomes sõlmitud abielu ei olnud Eestis apostillitud ja legaliseeritud (esinedes notarile vallalisena).90-ndatel praktiseerivatel
notaritel ei olnud registritest antud teavet võimalik näha. Abielu lahutasime Soomes : kestus (17.03.1991-20.01.1998)
1. Kas mul on võimalik veel taotelda pettuse ja valeandmete esitamise teel tehtud tehingu tühistamist ja alusetu rikastumise sätete järgi teda hageda
kohtus. Või on antud nõue igakülgselt aegunud (TSÜS ?). Tehingu tegemisest on möödas 20-aastat. Mida tähendab Perekonnaseaduse järgi 30 aastane aegumine ? Millele samuti naiivselt lootsin !
2. Olen sissekirjutatud kinnistule,mis oli enne abiellumist minu esivanemate vara. Selle kinkisin meie ühistele lastele võrdsetes osades.Suusõnaliselt
leppisime kokku, et ma saan seal elada elupäevade lõpuni. Kinkelepingus antud asja konkreetselt kirjalikult ei sätestanud.Ise ei ole püsivalt sissekirju-
tatud aadressil elanud.Kas ma saan kinkelepingust taganeda või mis võimalused mul on sissekirjutuse järgi.Kas antud nõue on aegunud ja kas protsess
on võimatu. Olen oma vanemakohustusi täitnud korrektselt. Kinkelepingu sõlmimisest on möödas 20-aastat.
Praegusel hetkel elan maamajas, kuhu ma ei ole sissekirjutatud.See kinnistu on soetatud eksabikaasa poolt enne meie abiellumist.Olen siin püsivalt
elanud.eksabikaasa esitas ultimaatumi, et ma elamispinna vabastaksin 1-juuniks 2020.Soomes me kinnisvara ei omanud. kas Eestis kohaldavatele
kinnisvara tehingutele kohaldatakse Eesti seadust, abiellusime Soome seaduste järgi.

Lugupidamisega
pensonär Helga.

Postitusi: 1434
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: ühisvara jagamine

31 Jaan 2020, 09:41

Tere,

Tänan esitatud küsimuse eest.
1. Et määrata, kuidas moodustus Teie Soomes sõlmitud abielu ühisvara, tuleb pöörduda Soome siseriikliku õiguse poole. Nõnda-öelda „oma riigi õigus“ võib abikaasade varalistes suhetes olla väga erinev. Eesti seadused võimaldavad abikaasadel määratleda ise oma varalised suhted ning nendele kohalduva õiguse ja sellest lähtuvalt lahendatakse ka hilisemad erimeelsused. Kui abikaasad pole varalistele õigustele kohaldatavat õigust valinud, siis näevad meie seadused ette, et kohaldub abielu sõlmimise aja seisuga abikaasade ühise elukohariigi, selle puudumisel abikaasade ühise kodakondsuse riigi õigus. Seega soovitan võimalusi uurida Soome siseriiklikku vastavat regulatsiooni tundvalt juristislt.
2. Sissekirjutus iseenesest ei too kaasa õiguslikke tagajärgi. Kui isiklik kasutusõigus on jäänud tehingu tegemisel fikseerimata, võivad Teie võimalused olla vägagi piiratud. Kui kinkeleping on täidetud, võib kinkija lepingust taganeda ja kingitud eseme alusetu rikastumise sätete järgi kingisaajalt välja nõuda vaid juhul kui kingisaaja on oma käitumisega näidanud kinkija või tema lähedase inimese vastu üles jämedat tänamatust või kui kinkija ei ole lepingu täitmise puhul võimeline täitma seadusest tulenevat ülalpidamiskohustust või ennast mõistlikult ülal pidama, välja arvatud juhul, kui kinkija on ennast sellesse olukorda asetanud tahtlikult või raske hooletuse tõttu või kui kingisaaja maksab ülalpidamiseks vajaliku raha või kui kingisaaja jätab õigustamatult täitmata kinkega seotud koormise või tingimuse.
Kinkija võib kinkelepingust taganeda ühe aasta jooksul alates ajast, mil ta sai teada või pidi teada saama oma taganemise õiguse tekkimisest.

Parimate soovidega
Tiina Mölder
HUGO OÜ jurist

Vasta