Ühisvara jagamine

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 2
Liitunud: 27 Jaan 2020, 13:21

Ühisvara jagamine

28 Jaan 2020, 13:57

Abiellusin oma abikaasaga Soomes 17.03. 1991. Soome seaduste järgi,olles eesti kodakondsuses.
Elades ja töötades Soomes jäi eksabikaasa elama Eestisse. Abielu kestel Eestis olles tegi abikaasa mulle ettepaneku, et tal on võimalik osta Eestis korter ning kas ta tohib minu Eestis oleva
auto vahetada korteri vastu. Andsin loa suusõnaliselt. Minu Soomes töötamise ajal müüs abikaasa korteri edasi, mida pidasin ühisvaraks ja mille võõrandamistehingu tegemiseks oleks olnud vaja minu notariaalset nõusolekut. Kuna sõlmitud abielu oli Eestis legaliseerimata, tegi abikaasa korteri ostu ja hilisema müügi
mind kaasamata esitades notarile valeandmeid ( esinedes vallalisena ).Notaritel ei olnud võimalik registritest kontrollida abielusuhet ( s.o. mina heas usus ei mõtelnud Soomes sõlmitud abielu legaliseerimisele Eestis ). Tehingu tegemisest on möödas 20 – aastat.
Mida tähendab PrKs 30- aastane aegumine ! Millele naiivselt lootsin ?
1 Kas mul on veel võimalik taotleda pettuse ja valeandmete teel tehtud tehingu tühiseks kuulutamist ja alusetu rikastumise järgi teda hageda või aegunud.
Olen sissekirjutatud kinnistule, mis oli enne abiellumist minu esivanemate vara. Selle kinnistu
kinkisin meie ühistele lastele. Suusõnaliselt leppisime kokku, et mina kui isa saan
elada seal vajadusel kuni oma elu lõpuni. Kinkelepingus jäi antud asi otseslt kirjalikult fikseerimata.
2. Kas on mul võimalik kinkelepingust taganeda ja kas lapsed peaksid tagama mulle võimaluse sissekirjutuse alusel olemasolevas lastele kingitud majas elada Ei ole püsivalt sissekirjutatud eluasemel elanud. Kas antud nõue on aegunud
Kinkelepingu sõlmimisest on möödas 20 – aasta

Kas Eestis kohaldavatele kinnisvara tehingutele kohaldatakse Eesti seadust ?
Abielu kestus apostillimata ja Eestis legaliseerimata tunnistuse järgi ( 17.03.1991 - 20.01.1998 ).
Soomes me kinnivara ei omanud

Postitusi: 1434
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Ühisvara jagamine

31 Jaan 2020, 09:51

Tere,

Tänan esitatud küsimuse eest.
1. Et määrata, kuidas moodustus Teie Soomes sõlmitud abielu ühisvara, tuleb pöörduda Soome siseriikliku õiguse poole. Nõnda-öelda „oma riigi õigus“ võib abikaasade varalistes suhetes olla väga erinev. Eesti seadused võimaldavad abikaasadel määratleda ise oma varalised suhted ning nendele kohalduva õiguse ja sellest lähtuvalt lahendatakse ka hilisemad erimeelsused. Kui abikaasad pole varalistele õigustele kohaldatavat õigust valinud, siis näevad meie seadused ette, et kohaldub abielu sõlmimise aja seisuga abikaasade ühise elukohariigi, selle puudumisel abikaasade ühise kodakondsuse riigi õigus. Seega soovitan võimalusi uurida Soome siseriiklikku vastavat regulatsiooni tundvalt juristislt.
2. Sissekirjutus iseenesest ei too kaasa õiguslikke tagajärgi. Kui isiklik kasutusõigus on jäänud tehingu tegemisel fikseerimata, võivad Teie võimalused olla vägagi piiratud. Kui kinkeleping on täidetud, võib kinkija lepingust taganeda ja kingitud eseme alusetu rikastumise sätete järgi kingisaajalt välja nõuda vaid juhul kui kingisaaja on oma käitumisega näidanud kinkija või tema lähedase inimese vastu üles jämedat tänamatust või kui kinkija ei ole lepingu täitmise puhul võimeline täitma seadusest tulenevat ülalpidamiskohustust või ennast mõistlikult ülal pidama, välja arvatud juhul, kui kinkija on ennast sellesse olukorda asetanud tahtlikult või raske hooletuse tõttu või kui kingisaaja maksab ülalpidamiseks vajaliku raha või kui kingisaaja jätab õigustamatult täitmata kinkega seotud koormise või tingimuse.
Kinkija võib kinkelepingust taganeda ühe aasta jooksul alates ajast, mil ta sai teada või pidi teada saama oma taganemise õiguse tekkimisest.

Parimate soovidega
Tiina Mölder
HUGO OÜ jurist

Vasta