Kaasomaandi lõpetamine

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 2
Liitunud: 02 Veebr 2020, 20:37

Kaasomaandi lõpetamine

02 Veebr 2020, 20:44

Kaasomandi jagamine.
Pärandiks saadud kinnisvaral on neli kaasomanikku, kellele kuuluvad erineva suurusega mõttelised osad kaasomandist. Kaks kaasomanikku tahavad kaasomandit lõpetada ning enda osa müüa, selleks tehti kinnisvara hindamis akt. Eksperthinnangus on välja toodud kinnisvara hetke seis ja orienteeruv turuhind. Kuid üks kaasomanikest ei ole nõus eksperthinnanguga väites, et pole kaasatud ehitusspetsialisti ja kinnistu tegelik hind on tunduvalt madalam (majas puuduvad küttekolded korsten amortiseerunud tuleohtlik-hinnangus teave puudu, maja, katus laseb läbi vee kahjustused nähtavad, hinnangus välja toodud osaliselt) seega pole nõus üks kaasomanik osalema kaasomandi lõpetamisest, müümisest, ostmisest väites et need on varjatud puudused ja mõjutavad kinnistu õiglast hinda, ning pole nõus eksperthinnangus välja toodud hinnaga.(hindaja väitis, et pole ehitusspetsialist ja ei pea pöörama sellele tähelepanu, hindaja noorem spetsialist). Kas vastab tõele selline väide.
Kui me pöördume nüüd kohtusse, et lõpetada kaasomand ja toimuks ka müük, kas siis kohtunikul on õigus nõuda uut kinnisvara hindamise akti koos ehitusspetsialistiga.
Kinnistut on võimalik jaotada nii et kõik osapooled saaksid oma mõttelise osa, teist osa segamata. Kas kohtunik arvestab ka selle võimalusega, et siis saab iga osanik ise otsustada mida oma poolega teeb (müüb, rendib).
Kas kaasomandis oleval kinnistul arvutatakse ruutmeetreid maja üldpinnast(150 ruutu) või eluruumide üldkasulik (120 ruutu).

Postitusi: 1558
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Kaasomaandi lõpetamine

06 Veebr 2020, 16:46

Tere

Teie küsimusest ei selgu kas pärand võeti vastu ühiselt ja moodustati seega pärandvara ühisus või on pärandvara jagatud ja selle tulemusena on pärandvara koosseisus olnud kinnisasi jagatud kaasomandisse. Kuigi olete märkinud, et tegemist on pärimise teel saadud varaga, olete edaspidi rääkinud vaid kaasomandist. Seetõttu lähtub vastaja eeldusest, et tegemist on kaasomandiga konkreetse kinnisasja näol ja jätab tähelepanuta viite, nagu võiks olla tegemist pärandvara ühisusega, milles võib olla muudki vara.
Kaasomanikud valdavad, kasutavad ja käsutavad kaasomandit kokkuleppel. Nii lepivad nad kokku ka kaasomandi müügi, selle tingimused ja hinna. Ka kaasomandi lõpetamine saab toimuda kaasomanike kokkuleppel. Kokkuleppe sisu üle otsustavad kaasomanikud ühiselt ja see vormistatakse notariaalselt.
Kokkuleppe mittesaavutamisel kaasomandi lõpetamiseks on kaasomandi lõpetamist soovival kaasomanikul õigus pöörduda kohtusse kaasomandi lõpetamise nõudega Asjaõigusseadus § § 76 lg 1 alusel, mille kohaselt on kaasomanikul õigus igal ajal nõuda kaasomandi lõpetamist ja § 77 lg 2 alusel, mille kohaselt juhul kui kaasomanikud ei saavuta kokkulepet kaasomandis oleva asja jagamise viisi suhtes, otsustab kohus hageja nõudel kas jagada asi kaasomanike vahel reaalosades, anda asi ühele või mitmele kaasomanikule, pannes neile kohustuse maksta teistele kaasomanikele välja nende osad rahas, või müüa asi avalikul või kaasomanikevahelisel enampakkumisel ning saadud raha jagada kaasomanike vahel vastavalt nende osa suurusele.
Kõiki kirjeldatud kaasomandi lõpetamise viise võivad ka kaasomanikud kokkuleppel otsustada.
Omandi suuruse määramisel lähtutakse kinnistusraamatu andmetest võttes aluseks kogu kinnisasja suurus ja kinnistusregistrisse kantud kaasomandi mõttelise osa suurus väljendatuna murdarvuna.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta