Ühisvara kinkimine

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 4
Liitunud: 20 Sept 2011, 10:44

Ühisvara kinkimine

23 Veebr 2020, 15:15

Meie ema suri poolteist aastat tagasi testamendita, pärimisasjadega unustasime sel hetkel tegeleda. Ema-isa elasid neile ühisvarana kuulunud majas. Meie, nende kolm täisealist last, elame kõik oma peredega mujal. Kõige lähemal vanematele olen pikemat aega elanud mina, mistõttu on nende ja viimasel aastal eelkõige isa järjest kasvavate igapäevaste vajadustega (arsti juures ja poes käimised, remonditööd jne) tegelenud eelkõige minu pere. Kuna maja vajab nüüd juba suuremaid investeeringuid ja isa tervis pole kiita, kutsus isa pere kokku ja teatas, et soovib maja mulle kinkida, et oleksin valmis investeeringuid tegema ning tema saaks elada korras majas ja minu hoole all. Leppisime ühiselt kokku, et kinkelepingusse läheb koormatisena isa kasuks elaegne kasutusõigus ning mina kui kingisaaja saan kohustuseks isa ülalpidamise.
Saame aru, et kinkelepingu saab sõlmida ühiselt kui pärimismenetlus on lõppenud ehk keegi meist ei loobu, vaid kõik on oma osa (emale kuulunud poolest majast kuulub nii isale kui igale lapsele pärast seda 1/4) vastu võtnud, kuna seejärel on maja meie kõigi ühisvara?
Ülalpidamiskohustuse kohta ütles aga notar, et see olevat vastuolus perekonnaseadusega (§ 109). Ilma selleta pole aga keegi valmis edasi liikuma.
Kuidas saab kinkelepingus tagada minu kohustused oma vanema vastu, et õde ja vend oleksid neist vabastatud? Kas aitaks, kui need konkreetselt loendada (eluruumi korrashoid, isikuhooldus, kulutused hooldekodule kui seda peaks vaja minema jmt)?

Postitusi: 1558
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Ühisvara kinkimine

27 Veebr 2020, 14:09

Tere

Teie küsimusest võib järeldada, et pärandist loobumine ei ole enam võimalik. Seega olete juba praegu pärandi vastu võtnud ühiselt ja peale pärimistunnistuse väljastamist saate pärandiga tehinguid teha tõepoolest vaid ühiselt.
Päriselt vabastada kedagi seadusest tulenevas ülalpidamiskohustusest ei saa. Teatud tingimustel on isal ikka võimalus pöörduda ka teiste laste poole ülalpidamise saamiseks. Sama astme ülalpidamiskohuslased täidavad kohustust osavõlgnikena.
Lahenduseks võiks olla , kui koos kinkelepinguga sõlmite isaga ka ülalpidamislepingu. Ülalpidamislepinguga kohustub üks isik (ülalpeetav) andma teise isiku (ülalpidaja) omandisse või kasutusse vara või teatud esemed ja ülalpidaja kohustub ülalpeetavat viimase eluaja või muu kokkulepitud aja jooksul ülal pidama ja hooldama. Ülalpidamisleping on erinevalt kinkelepingust üldjuhul tasuline leping, kus pooltel on vastastikused kohustused. Erinevus tavapärasest tasulisest lepingust seisneb peamiselt vastutasu ulatuses ja andmise viisis - kui tavapärase tasulise lepingu puhul on võõrandamise eest lepingus ettenähtud kindla suurusega tasu, siis ülalpidamislepingu puhul võib tasu seisneda nii rahalises toetamises (raha maksmises) kui ka isiku hooldamises (teo tegemises) ning lepingu sõlmimise ajal ei ole üldjuhul teada nende kohustuste kestus ega tasu lõplik suurus.
Soovitan arutada siiski tehingut tõestava notariga, millisel viisil oleks võimalik soovitud eesmärki saavutada.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta