1. leht 1-st

Notariaalse elatislepingu tühistamine

Postitatud: 22 Mär 2020, 00:13
Tere

Kui notariaalse elatiskokkulepe öeldi üles 13.03.2020, siis millise kuu eest võin esitada viimase nõude(kas ka märtsis laekuvate summade oma) või tuleb midagi proportsionaalselt arvutada? Esimene makse oli mais 2014. Leping sõlmiti aprillis.

Kas notariaalse elatise kokkuleppe eest saan samuti nõude esitada vaid ühe aasta lõikes tagasiulatuvalt? (Leping sõlmitud 2013. aastal) ning olen aina kannatanud vähem maksmisi. Pigem laenanud teistelt.

Mida teha kui ei vastata edasise kokkuleppe sõlmimise küsimustele?

Tänudega
Vastust oodates
Lapsevanem :roll:

Re: Notariaalse elatislepingu tühistamine

Postitatud: 27 Mär 2020, 15:06
Tere,

Tänan esitatud küsimuse eest.
Olukorras, kus vanemad on leppinud kokku lapsele makstava elatise suuruses ja elatise suurust mõjutavad asjaolud on oluliselt muutunud, võib see anda alust öelda ülalpidamiskokkulepe kui kestvusleping VÕS § 196 lg 1 alusel erakorraliselt üles mõjuval põhjusel, eelkõige kui ülesütlevalt lepingupoolelt ei või kõiki asjaolusid ja mõlemapoolset huvi arvestades mõistlikult nõuda lepingu jätkamist kuni kokkulepitud tähtpäevani või etteteatamistähtaja lõppemiseni. Ülesütlemisavalduses peab olema välja toodud ülesütlemise alus ja mis kuupäevast on leping üles öeldud ja sellest tuleb ka lähtuda, pidades silmas, et elatist makstakse ette.
Lepingu kehtivuse ajal tekkinud võlgnevust saab täitemenetluses sisse nõuda piiranguteta. Tegemist ei ole elatise tagasiulatuva nõudmisega vaid lepinguliste kohustuste täitmata jätmisest tuleneva nõudega.
Kui uut kokkulepet ei õnnestu saavutada, tuleb pöörduda elatise välja mõistmiseks kohtu poole nõudest elatist alates lepingu ülesütlemisest.


Parimate soovidega
Tiina Mölder
HUGO OÜ jurist