1. leht 1-st

kohtutäituri tegevuse seaduspärasus

Postitatud: 16 Apr 2020, 13:51
Mul on tekkinud küsimus seoses kohtutäituri tasu mahavõtmisega lapsele kohtu poolt mõistetud elatise summast. Lapsele on kohtuotsusega välja mõistetud elatis 121.43 eurot kuus. Kohtutäitur võtab juba teist kuud sellelt summalt kohtutäituri tasu. Esimene kord sai laps 112 eurot, teisel 118.48.
Kohtutäitur teatas oma kirjas, et KTS § 28 lg 1 alusel on ametitoiming tasuline ja KTS § 30 alusel peab kohtutäituri tasu maksma isik, kelle vastu on esitatud nõue s. t võlgnik ning KTS § 37 alusel kui võlgnik tasub elatist osaliselt, siis võetakse kohtutäituri tasu proportsionaalselt selle summaga.
Kas tõesti on seadusega kooskõlas, et see, kes peab kaitsma lapse huve, võib võtta lihtsalt alaealiselt lapselt raha elatiselt, mis on mõeldud lapse igakuiseks ülevalpidamiseks? Laps ei ole ju võlgnik, kellelt on kohtutäituri tasu välja mõistetud.

Re: kohtutäituri tegevuse seaduspärasus

Postitatud: 23 Apr 2020, 21:08
Tere,

Tänan esitatud küsimuse eest.
Ilmselt on tegemist olukorraga, kus võlgniku majanduslik seisund ja sissetuleku suurus ei võimalda jooksvat elatist täiel määral sisse nõuda. Kohtutäitur on õigesti selgitanud, et kui võlgnik tasub elatusraha osaliselt, võtab kohtutäitur tasu võrdeliselt sissenõutud summaga. See ei tähenda aga, et kohtutäituri tasu tasub sissenõudja ehk laps. Vähem saadud elatisraha võrra suureneb iga kuu võlgniku võlgnevus lapse ees ja kui tema majanduslik olukord paraneb või sissenõue pööratakse võlgniku varale tuleb tal tasuda ka kogunenud võlgnevus.


Parimate soovidega
Tiina Mölder
jurist