Testamendi ümbermuutmine

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 2
Liitunud: 07 Juun 2015, 19:56

Testamendi ümbermuutmine

18 Jaan 2016, 21:09

Tere,

Minul on küsimus testamendi ümbermuutmise ja pärimise kohta. Nimelt ma kolisin enda vanaema juurde elama, kelle poolt on vormistatud testament nii, et mina - lapselaps - olen pärija. Siia sai ka kolitud selle pärast, et vanaema ei tule endaga enam ise toime ning võib ka endale liiga teha. Kuni siiani on olnud kõik hästi, ma olen abistanud teda põhimõtteliselt kõiges, talitanud tema soovide järgi ning pole probleeme esinenud.
Kuid nüüd, umbes nädalaega tagasi, on kahtlane tunne, et ta on saanud mikroinsuldi ja käitub jube imelikult. On paranoiline, esinevad ka aeg ajal luulud (minu ja minu perekonnaga seotud), alusetult süüdistab meid kõiges, solvab ja sõimab põhjuseta ning on üldises mõttes kummaline. Peale selle on ta kinnisideeks võtnud nüüd selle, et terve mu perekond (kaasa arvatud tema poeg) tahame temale halba ning tahab testamenti muuta.
Sotsiaaltöötaja on juba siin juba käinud ning sai ka aru, et inimesega ei ole kõik korras, aga üks sõber soodustab vanaema ebaselget tegevust ning nüüd on siia tulemas ka vallast inimesed, kellega tuleks seda teemat arutama hakata, et mis toimub ja mis edasi saab.
Minu poolne küsimus teile oleks see, et mis meie (perekond) peaksime edasi tegema, kui me saame aru, et meie pereliige on ebaselge, käitub kummaliselt ning nõuab testamendi ümbertegemist?

Lugupidamisega

Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Re: Testamendi ümbermuutmine

22 Jaan 2016, 14:37

Kui täisealine isik ei suuda vaimuhaiguse, nõrgamõistuslikkuse või muu psüühikahäire tõttu kestvalt oma tegudest aru saada või neid juhtida, määrab kohus tema enda, tema vanema, abikaasa või täisealise lapse või valla- või linnavalitsuse avalduse alusel või omal algatusel talle eestkostja. Eestkostja võib määrata ainult nende ülesannete täitmiseks, milleks eestkoste on vajalik. Eestkoste ei ole vajalik, kui täisealise huve saab kaitsta volituse andmise ning perekonnaliikmete või muude abiliste kaudu. Eestkostjaks määratakse füüsiline isik, kes oma isikuomadustelt ja võimetelt sobib määratud ülesannetes eestkostetava huve kaitsma. Eestkostjat määrates arvestatakse ka tema ja eestkostetava vahelisi suhteid. Eestkostja kaitseb eestkostetava varalisi ja isiklikke õigusi ning huve. Muu hulgas peab eestkostja hoolitsema selle eest, et eestkostetav saaks vajalikul määral ravi- ja sotsiaalteenuseid.
Teil tuleks esitada kohtule avaldus oma vanaemale eestkostja määramiseks. Avalduses tuleb kirjeldada asjaolusid, mis tingivad eestkostja määramise. Lisaks tuleks esitada tõendid selle kohta, et Teie vanaema ei ole võimeline oma tervisliku seisundi tõttu igapäevaelus toime tulema. Te võite abi saamiseks pöörduda ka kohaliku omavalitsuse poole, sest avalduse eestkoste seadmiseks võib esitada kohtule kohalik omavalitsus. Eestkostjaks määramiseks peate andma nõusoleku, kui Te soovite ise olla oma ema eestkostjaks. Asja lahendamisel kohtus hindab kohus eestkoste seadmise vajalikkust ja Teie sobilikkust olla oma vanaema eestkostjaks. Kui Te ei soovi olla oma vanaema eestkostjaks, siis tuleks leida isik, kes on nõus eestkostjaks määramisega. Riigilõiv eestkoste seadmise avalduse esitamisel kohtule on 10 eurot.


Vastas Vambola Olli.


Testaator võib testamendi igal ajal tühistada või seda muuta hilisema testamendiga või pärimislepinguga. Pärimisleping peab olema notariaalselt tõestatud kuid testament võib olla kas notariaalne või kodune. Notariaalne testament on notari tõestatud testament või kinnises ümbrikus notarile hoiule antud testament. Kodune testament võib olla testaatori omakäeliselt koostatud testament või kahe tunnistaja juuresolekul koostatud testament. Notariaalse ning koduse testamendi erinevus on see, et kodune testament kehtib kuus kuud kuni selle tegemiseks.

Notariaalse testamendi eeliseks võiks pidada seda, et see kehtib tähtajatult ning notar selgitab testaatorile seaduses olemasolevaid võimalusi ja testamendi õiguslike tagajärgi ning aitab tagada, et testament vastaks testaatori tahtele.

Juhul kui testament on notariaalne või kodus tunnistajate juuresolekul koostatud, siis peab testament kajastama notari või tunnistajate tähelepanekuid ka testaatori teovõime kohta.

Rohkem teavet selle kohta kuidas teha testamenti leiate Notarite Koja kodulehelt https://www.notar.ee/529


Vastas Eve Põtter.

Vasta